Przejdź do treści
logo gobrain

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

Dla kogo dedykowane są programy ITS GoBrain?

ITS GoBrain jest dedykowany dla dzieci od 4 roku życia, które słyszą dobrze, ale nie słuchają, potrzebują powtarzania poleceń, mają problemy z uwagą i koncentacją. Program wskazany jest w przypadku gdy występuje nadwrażliwość słuchowa - zatykanie uszu, objawy przeciążenia układu nerwowego - nerwowość, jąkanie. Program polecany jest dla dyslektyków, dzieci z problemami z mową, komunikacją, nauką czy koncentracją.

W jakim celu stosuje się programy ITS GoBrain?

Celem ITS GoBrain jest poprawa przetwarzania informacji słuchowych a dzięki temu poprawa mowy, pamięci koncentracji i uwagi.

Jakie są efekty stosowania programów ITS GoBrain?

 Dziecko dzięki treningom lepiej rozumie, słucha, zapamiętuje, a przy tym mniej się męczy. ITS GoBrain to sukces w roli ucznia, zwiększenie efektywności terapii logopedycznej, pedagogicznej.

Jak można kupić ITS GoBrain Zabawy z Dźwiękami?

 Zakupu można dokonać za pośrednictwem terapeuty, który jest Providerem GoBrain lub bezpośrednio przez sklep na stronie gobrain.pl

Jak otrzymać fakturę po zakupie?

 Po dokonaniu zakupu i otrzymaniu mailem kodu aktywacyjnego należy kliknąć na przycisk ,,kontakt ze sprzedawcą" i podać dane do faktury, wówczas faktura zostanie wysłana na wskazany mail.

Co to jest i co zawiera ITS GoBrain Zabawy z Dźwiękami?

 ITS GoBrain Zabawy z Dźwiękami to Interaktywny Trening Słuchowy dostępny online w formie atrakcyjnych ćwiczeń zwiększających zdolność przetwarzania informacji słuchowych i kształtującym umiejętności będące podstawą osiągnięcia przez dziecko sukcesu w roli ucznia. Poprawia koncentrację, pamięć i uwagę. Program składa się z 10 -25 sesji treningowych interaktywnych ćwiczeń słuchowych ćwiczących mózg dziecka. Z progaramu należy korzystać 2-3 razy w tygodniu. System automatycznie dostosowuje się do możliwości dziecka, udziela informacji zwrotnych na bieżąco tak, iż rolą rodzica jest wyłącznie asystowanie.

Co to jest ITS Pre&SCHOOL?

Wersja ITS Pre&School jest przeznaczona do stosowania w placówkach edukacyjnych. Nie ma ograniczenia ilości użytkowników. Terapeuta sam decyduje o czasie trwania sesji, ich ilości i zadaniach. Wersja szkolna nie jest podzielona na sesje i nie ma dobowych ograniczeń czasowych takich jak ITS GoBrain Zabawy z Dźwiękami. Pozwala na dostęp do wszystkich zadań, gier i bonusów. W programie znajdują się zadania treningowe polegające na różnicowaniu dźwięków pod względem ilości, długości, wysokości, sekwencji, watro rozpoczynać zadania z uczniem od podstawowego stopnia trudności. Dodatkowo do ITS Pre&School dołączono kilkadziesiąt gier edukacyjnych, pogrupowanych w pakiety, które uatrakcyjnią zajęcia prowadzone w szkole oraz umożliwi ćwiczenia w atrakcyjnej dla dzieci formie. Program ITS GoBrain Pre&School można zakupić w sklepie GoBrain wybierając jedną z dwóch licencji czasowych.
1) licencja aktywna przez 365 dni od czasu wprowadzenia klucza aktywacyjnego. Po tym okresie należy kupić i wprowadzić kod aktywacyjny na kolejny rok.
2) Linecja bez ograniczeń czasowych – na zawsze. Internet wymagany jest tylko do aktywacji pakietu.

Na jakich urządzeniach można korzystać z programów GoBrain?

Produkty ITS GoBrain możemy zainstalować na wybranym przez siebie urządzeniu – Android (telefon, tablet), PC Windows (komputer, laptop, notebook). Z programu ITS GoBrain Zabawy z Dźwiękami oraz Platformy TERAPEUTA możemy korzystać również online przez przeglądarkę internetową.

Ile jest wszystkich sesji treningowych w ITS GoBrain Zabawy z Dźwiekami?

 Program składa się z 4 poziomów trudności, a każdy z nich zawiera 5 zadań głównych podzielonych na etap nauki, test i grę bonus. Ilość sesji treningowych zależna jest od potrzeb i umiejętności słuchowych dziecka. Gdy w I etapie ITS GoBrain Zabawy z Dźwiękami dziecko miało probemy lub nie zakończyło wszyskich zadań przewidzianych w programie należy zastodować II etap.

Czy między etapami w treningu ITS GoBrain Zabawy z Dźwiękami konieczna jest przerwa jak np. przy terapii słuchowej Tomatis?

 Przerwa między pierwszym a kolejnym etapem nie jest wymagana.

Gdy dziecko miało duży problem z wykonaniem zadań w treningu ITS GoBrain Zabawy z Dźwiękamu jest wskazany II etap ?

Tak, z każdym treningiem pamięć i koncentracja będą się poprawiać. Problemy występujące w trakcie zadań treningowych wskazują na konieczność kontynuowania tego typu treningu, który jest najbardziej podstawowym aktywnym treningiem słuchowym. ITS GoBrain wykorzystuje bodźce wzrokowe na podstawowych poziomach wspierając zaburzone funkcje słuchowe. W miarę postępów dziecka wsparcie wzrokowe jest coraz mniejsze na korzyść koncentracji słuchowej. Tym sposobem możliwe jest stopniowe niwelowanie problemów, które są przyczyną trudności oraz niechęci dziecka do tego typu zadań. Umiejętności słuchowe systematycznie zwiększają się, umożliwiając wyjście z wielu problemów, z którymi dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego musi się zmierzyć.

Co to jest Platforma Terapeuta i jak można uzyskać do niej dostęp?

 Platforma Terapeuta zawiera zestaw diagnostyczny składający się z PreTestu i PostTestu do badania umiejętności słuchowych, czasu reakcji, poziomu odporności na rozpraszanie, pamięci słuchowej. Umożliwia dostęp dostęp do ankiet i kwestionariuszy jak również daje możliwość śledzenie postępów podopiecznych w treningu ITS GoBrain Zabawy z Dźwiękami takich jak: data i godzina aktywności w treningu, rodzaj zadań i uzyskane wyniki. Dodatkowo terapeuta korzystający z Platformy Terapeuta ma dostęp do kwestionariuszy, ankiet, wywiadu, karty oceny rozwoju dziecka, karty lateralizacji, pomocy do ćwiczeń i scenariuszy. Dzięki temu może dokonać oceny możliwości dziecka, planowania działań terapeutycznych oraz ich ewaluacji. Platformę TERAPEUTA można zakupić w zakładce sklep – po zakupie otrzymują Państwo również dostęp do Szkolenia dzięki któremu otrzymacie tytuł Providera GoBrain.
Przeszkolony terapeuta\Provider GoBrain uzyskuje indywidualny kod umożliwiający korzystanie z Platformy Terapeuta.

Czy wskazane jest stosowanie słuchawek w trakcie treningów w programach ITS GoBrain?

Trening powinien być prowadzony w warunkach sprzyjających koncentracji, wskazane jest stosowanie słuchawek nausznych, które umożliwiają przestrzenny odbiór dźwięków. Koniecznie należy zwrócić uwagę, aby prawa słuchawka była założona na prawe ucho.

Po co w trakcie treningu słychać w tle dźwięki, które dziecku przeszkadzają w słuchaniu?

 Jest to bardzo ważna funkcja dystraktora dźwiękowego, którego zadaniem jest nauka koncentrowania się na istotnych elementach a ignorowaniu nieistotnych. W ten sposób zostaje ukształtowana zdolność koncentracji oraz zmniejszenie podatności na rozproszenie uwagi.

Co to jest dystraktor dźwiękowy i jaki jest cel stosowania dźwięków w tle treningu?

Dystraktor dźwiękowy (ambient) to zastosowanie dźwięków w czasie treningu w tle. W programie wykorzystano dźwięki z otoczenia imitujące naturalnie występujące odgłosy takie jak: szum uliczny, odgłosy rozmów, przyrody. Często u dzieci występuje nadwrażliwość słuchowa, która wyraża się tym, że dziecko często zatyka uszy, ma poczucie dyskomfortu w miejscach, gdzie występuje naraz wiele dźwięków. Często te dzieci mają problem ze skupieniem się na tym, co się do nich mówi, potrzebują kilkakrotnego powtórzenia polecenia. Dystraktor dźwiękowy uczy skupienia się na istotnej informacji, ignorowaniu nieistotnych dźwięków z otoczenia. Celem jest kształtowanie uwagi i koncentracji, odporności na rozpraszanie poprzez zastosowanie siły dystraktora dźwiękowego, adaptacyjnie dostosowującego się do możliwości dziecka. Funkcja ta przyczynia się do normalizacji wrażliwości słuchowej. W przypadku występowania trudności z wykonaniem zadania moc dystraktora zmniejsza się, a w przypadku udzielania prawidłowych odpowiedzi jego siła zwiększa się.

Gdy dziecko ma dużą nadwrażliwość na dźwięki co można zrobić?

 Należy dostosować poziom głośności do preferencji dziecka, w początkowej fazie ćwiczeń można dźwięki w tle wyciszyć przytrzymując ikonę z głośnikiem przez 1,5 sekundy. Funkcja ta automatycznie sama włączy się przy kolejnym zadaniu. Wyciszanie stosować w wyjątkowych przypadkach, ponieważ ta funkcja jest szczególnie wskazana u dzieci z nadwrażliwością słuchową, dzięki niej dziecko w miarę treningu uczy się ignorować dźwięki w tle a wrażliwość słuchowa normalizuje się.

Czy konieczna jest asysta rodzica/terapeuty w trakcie treningu?

Asysta osoby dorosłej jest wskazana pomimo iż, dziecko samodzielnie wykonuje zadania a system automatycznie dostosowuje się do możliwości dziecka i analizuje jego odpowiedzi. Szczególnie jest to istotne w przypadku dzieci z dużymi problemami słuchowymi, które wymagają wsparcia i dodatkowej zachęty.

Co jeśli dziecko nie radzi sobie z myszką od komputera?

 Trening powinien być stosowany w asyście osoby dorosłej (rodzica, terapeuty). Dziecko wskazuje na ekranie palcem a osoba towarzysząca odznacza odpowiedzi dziecka za pomocą myszki na ekranie. Warto w takiej sytuacji skorzystać z treningu na tablecie.

W jakim celu stosować kartę do zapisów wyników dziecka w ITS GoBrain Pre&school?

W wersji programu ITS GoBrain Pre&school wyniki są dostępne na ekranie głównym po zakończonym zadaniu. W związku z brakiem limitu liczby korzystających z treningu, wyniki wyświetlane są bezpośrednio po wykonaniu zadania. Porównywane są w zakresie najlepszego, rekordowego i ostatniego wyniku danego użytkownika. Wyniki zapisujemy do karty, co jest pomocne w analizowaniu postępów dziecka i planowaniu treningu. Karta umożliwia prowadzenie systematycznie kolejnych zadań i etapów bez pomijania któregoś z nich. Istotne jest to, aby trening był stosowany zgodnie z zasadą stopniowania trudności: od zadań z poziomu podstawowego poprzez trudniej, wyzwanie, po mistrzowski. Po analizie postępów należy pamiętać o skupieniu uwagi na zadaniach, które sprawiają dziecku największą trudność.

Czy proponowane przez Państwa szkolenie nadaje tytuł Providera GoBrain i czy jest ono jednoznaczne z nabyciem kwalifikacji do stawiania na podstawie proponowanego testu diagnozy CAPD?

Po przejściu szkolenia "CAPD objawy, terapia Interaktywny Trening Słuchowy ITS GoBrain" otrzymuje Pani tytuł Providera GoBrain.
Tytuł Providera pozwala stawiać diagnozę z wykorzystaniem Platformy Terapeuta oraz dostępnych na niej ankiet i testu, wyniki tych badań mogą wykryć zaburzenia przetwarzania słuchowego ale aby postawić diagnozę CAPD należy wykonać test wrażliwości słuchowej czego Platforma Terapeuta nie obejmuje.
Podobnie jak w treningu metodą Johansena lub Tomatisa diagnoza nakierowana jest na przygotowanie i dostosowanie treningu do potrzeb dziecka w celu usprawnienia jego funkcji słuchowych.
Profesjonalna diagnoza CAPD /inne zaburzenia słuchowe H93.2 / może być diagnozowana przez zespół specjalistów w tym otolaryngologa z użyciem medycznego sprzętu w tym audiometru medycznego.
Logopeda lub inny terapeuta wykorzystujący testy i badanie audiometryczne może jedynie wskazywać występowanie zaburzeń do dalszej diagnozy poprzez wyżej wymienionych specjalistów.
Provider ma możliwość wykonania diagnozy z wykorzystaniem testu (8 podtestów) umiejętności dziecka pod względem funkcjonowania w zakresie koncentracji i pamięci słuchowej, umiejętności identyfikowania cech dźwięków pod względem ilości, czasu trwania, częstotliwości, natężenia, rytmu, czasu reakcji, podatności na rozproszenie, różnicowania fonemów. Uzyskuje dostęp do kwestionariusza lateralizacji, ankiety wywiadu, karty oceny rozwoju dziecka. Provider prezentuje wyniki badania i omawia je z rodzicami dziecka korzystając z automatycznie zapisanych i przeanalizowanych przez system danych.

Jak uzyskać osobisty certyfikat providera?

Po zapoznaniu się z całym materiałem szkolenia i udzieleniu odpowiedzi w teście, certyfikat zostanie wyświetlony na ekranie z możliwością wydrukowania z danymi wpisanymi na początku szkolenia.

Czy muszę mieć dostęp do internetu w trakcie szkolenia?

Tak, internet jest wymagany do dostępu do zawartości szkolenia.

Co zawiera pakiet Programów Edukacyjnych?

Zabawy z literkami

To program w formie gry komputerowej stworzony z myślą o przyjemnej i skutecznej nauce literek. Program zawiera naukę wszystkich literek alfabetu od samogłosek po spółgłoski. Uczy tego, czym jest sylaba. PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA. Zabawy z literkami są tak skonstruowane, aby dziecko poznając nowe literki najpierw nauczyło się ich, a następnie sprawdziło i utrwaliło swoje umiejętności. Istnieje możliwość zakupu Zabaw z literkami w zestawie zawierającym wszystkie litery alfabetu lub w mniejszych pakietach podzielonych zgodnie z zasadą wynikającą z procesu pojawiania się konkretnych głosek w rozwoju mowy. Każdy pakiet tworzy grupa liter odpowiadająca głoskom, które mają wspólne cechy artykulacyjne.

Zabawy z głoskami

Dziecko podczas zadań uczy się rozpoznawać i różnicować oraz wymawiać podobnie brzmiące do siebie głoski, układa je w sylaby, a następnie w wyrazy. Uczy się również rozpoznawać i wskazywać fazy artykulacyjne wyrazu: początek, środek i koniec słowa. Aplikacja oferuje szeroką gamę gier interaktywnych. Za wykonywanie zadań dziecko zdobywa punkty i pochwały, co wzbudza zainteresowanie wśród dzieci i rozwija ich umiejętności.

Zabawy z logopedią

Program z tej serii to idealna pomoc do zastosowania w dziećmi z problemami z wymową. Zestaw motywuje do ćwiczeń przez zabawę. Dzięki naszemu produktowi dziecko nauczy się wymawiać prawidłowo głoski i poprawi sprawność artykulacyjną. Jest to idealny sposób na dopełnienie procesu rozwoju mowy i komunikacji.

Zabawy na pamięć i koncentrację

Programy z tej serii to wybór gier edukacyjnych dla dzieci, motywujących do treningu mózgu poprzez wykorzystanie konwencji zabawy. Dzięki naszemu produktowi dziecko nauczy się koncentrować na zadaniu, poprawi swoją pamięć. Jest to idealny sposób na dopełnienie procesu rozwoju mowy i komunikacji oraz przygotowujący do nauki czytania i pisania.

Kreatywny Brzdąc

To wybór gier edukacyjnych dla małych dzieci. Aplikacja motywuje do nauki liczenia poprzez zabawę. Dzięki naszemu produktowi dziecko nauczy się: cyfr, rozwiązywania prostych zadań w zakresie dodawania i odejmowania i rozumienia podstawowych pojęć matematycznych. Jest to idealny sposób na przygotowanie do nauki matematyki.

Zabawy z małą matematyką

To wybór gier edukacyjnych dla małych dzieci. Aplikacja motywuje do nauki liczenia poprzez zabawę. Dzięki naszemu produktowi dziecko nauczy się: cyfr, rozwiązywania prostych zadań w zakresie dodawania i odejmowania i rozumienia podstawowych pojęć matematycznych. Jest to idealny sposób na przygotowanie do nauki matematyki.