Przejdź do treści
logo gobrain

Głoski KR i GR

Zestaw gier logopedycznych. Głoski Kr i GR

Odtwórz wideo

Zainstaluj nasz program teraz klikając na właściwą ikonę

Link do pobrania. Wersja Android na telefon i tablet.

Pliki instalacyjne są darmowe, można je pobrać po kliknięciu na ikonę systemu operacyjnego. Każdy pakiet zawiera kilka darmowych gier. Odblokowanie pozostałych odbywa się przy pomocy klucza aktywacyjnego. Klucz jest jednorazowy, ważny dla każdej wersji programu (Windows, Android) i pakietów w tej samej cenie.Jest przypisany urządzeniu, w którym klucz został aktywowany. Można go aktywować tylko raz.

Awaria twardego dysku lub pełna reinstalacja systemu operacyjnego powoduje utratę ważności klucza.

Pliki instalacyjne są darmowe, można je pobrać po kliknięciu na ikonę systemu operacyjnego.

Każdy pakiet zawiera kilka darmowych gier. Odblokowanie pozostałych odbywa się przy pomocy klucza aktywacyjnego. Klucz jest jednorazowy, ważny dla każdej wersji programu (Windows, Android) i pakietów w tej samej cenie.

Jest przypisany urządzeniu w którym klucz został aktywowany. Można go aktywować tylko raz.

Awaria twardego dysku lub pełna reinstalacja systemu operacyjnego powoduje utratę ważności klucza.

Instrukcja

Ekran wyboru
Podwójne kliknięcie na przycisk „Esc” z klawiatury powoduje wyjście z programu.Klikniecie na dowolny pasek z grą wyświetli informacje z o grze, ponowne klikniecie uruchomi grę.

Ekran gry.
Podwójne kliknięcie na ikonę 'dom” – powrót do ekranu wyboru. Kliknięcie i przytrzymanie ikony głośnika przez 1.5 sek. spowoduje wyciszenie dźwięków ambientu, ponowne kliknięcie aktywuje ambient.

 • Ikona „Info”- podstawowe informacje o celu gry

 • Ikona „help” – pomoc w zadaniu

 • Ikona „powtórz” – powtórz polecenie

 • Ikona „video” – pomoc w postaci filmu instruktażowego.

PDF. Do niektórych gier dodany jest przycisk „Pomoce PDF” z podpiętymi plikami do druku, gry w wersji tradycyjnej, bez korzystania z komputera czy telefonu.

UWAGA!
Wszystkie nasze programy są wolne od wirusów i programów szpiegujących. Są pobierane z naszego, zabezpieczonego serwera.Mimo to niektóre programy antywirusowe z powodu nierozpoznania naszego kodu, mogą ostrzegać przed niebezpieczeństwem.W takich przypadkach prosimy o uruchomienie mimo to.

Gwarantujemy bezpieczeństwo naszych plików.
Warunkiem jest pobieranie z naszej strony i z naszych serwerów.

ZABAWY LOGOPEDYCZNE

ZABAWY LOGOPEDYCZNE to program w formie gry komputerowej stworzony z myślą o przyjemnej i skutecznej nauce mowy. Program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
DOSKONAŁA POMOC LOGOPEDYCZNA
PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA
Zabawy logopedyczne doskonale wpływają na prawidłowy rozwój mowy dziecka, dlatego jest polecany jako uzupełnienie terapii logopedycznej.
Dzięki programowi dziecko uczy się prawidłowo wymawiać głoski, rozpoznaje je bądź utrwala ich znajomość. Zabawy logopedyczne również przygotowują dziecko do nauki czytania i pisania.

Efekty treningu z programem Zabawy logopedyczne:
– poprawna wymowa,
– znajomość liter,
– przygotowanie do nauki płynnego czytania,
– usprawnienie pamięci wzrokowo – słuchowej,
– usprawnienie koncentracji i uwagi słuchowej,
– ćwiczenie słuchu fonematycznego,
– ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej będącej podstawą umiejętności pisania i czytania,
– ćwiczenie logicznego myślenia.

CO ZAWIERA PAKIET?
Na każdy pakiet składają się:
– Video prezentacja – podczas której dziecko poznaje wyrazy zaczynające się na daną literkę.
– Gry Nauka – to właściwa nauka literek.
– Gry Test – wymagające zastosowania nabytych umiejętności w celu doskonalenia efektów nauki, wykorzystując formułę nauki przez zabawę.
Dla lepszych efektów nauki dziecko ma możliwość poprawienia zadań, w których poprawiło błędy.
NORMALIZACJA WRAŻLIWOŚCI SŁUCHOWEJ
KSZTAŁTOWANIE UWAGI SŁUCHOWEJ
Dystraktor dźwiękowy (ambient) to zastosowanie dźwięków w tle. W programie wykorzystano dźwięki z otoczenia imitujące naturalnie występujące odgłosy takie jak: szum uliczny, odgłosy rozmów, przyrody. Często u dzieci występuje nadwrażliwość słuchowa, która wyraża się tym, że dziecko często zatyka uszy, ma poczucie dyskomfortu w miejscach, gdzie występuje naraz wiele dźwięków.
Często dzieci mają problem ze skupieniem się na tym, co się do nich mówi, potrzebują kilkakrotnego powtórzenia polecenia. Dystraktor dźwiękowy uczy skupienia się na istotnej informacji, ignorowaniu nieistotnych dźwięków z otoczenia. Celem jest kształtowanie uwagi i koncentracji, odporności na rozpraszanie poprzez zastosowanie siły dystraktora dźwiękowego, adaptacyjnie dostosowującego się do możliwości dziecka. Funkcja ta przyczynia się do normalizacji wrażliwości słuchowej. W przypadku występowania trudności z wykonaniem zadania moc dystraktora zmniejsza się, a w przypadku udzielania prawidłowych odpowiedzi jego siła zwiększa się.
Co zrobić, gdy dziecko ma dużą nadwrażliwość na dźwięki?
Należy dostosować poziom głośności do preferencji dziecka, w początkowej fazie ćwiczeń można dźwięki w tle wyciszyć przytrzymując ikonę z głośnikiem przez 1,5 sekundy. Funkcja ta automatycznie sama włączy się przy kolejnym zadaniu. Wyciszanie stosować w wyjątkowych przypadkach, ponieważ ta funkcja jest szczególnie wskazana u dzieci z nadwrażliwością słuchową, dzięki niej dziecko w miarę treningu uczy się ignorować dźwięki w tle a wrażliwość słuchowa normalizuje się.

ZABAWY LOGOPEDYCZNE. GŁOSKI KR i GR

DLA KOGO? CO ZAWIERA PROGRAM?
Zestaw gier logopedycznych „Głoski”. Dla dzieci w wieku od 3 lat.
WSPARCIE TERAPII MOWY
Aplikacja logopedyczna zawierająca ćwiczenia, które wspierają prawidłowy rozwój mowy i komunikacji oraz słuchu fonematycznego. Ćwiczenia dotyczą grupy głosek zwartych, tylnojęzykowych: K i G z głoską drżącą, przedniojęzykową R na etapie głosek, sylab oraz wyrazów.
Program powstał z myślą o wsparciu terapii dzieci, u których zdiagnozowano wady wymowy jako uzupełnienie i urozmaicenie tradycyjnej terapii logopedycznej.
Zestaw zawiera dużą liczbę wyrazów, dzięki czemu ćwiczenia są różnorodne i zachęcające do nauki.
Dziecko podczas zadań uczy się rozpoznawać i różnicować oraz wymawiać podobnie brzmiące do siebie głoski, układa je w sylaby, a następnie w wyrazy. Uczy się również rozpoznawać i wskazywać fazy artykulacyjne wyrazu: początek, środek i koniec wyrazu.
Aplikacja oferuje szeroką gamę gier interaktywnych. Za wykonywanie zadań dziecko zdobywa punkty i pochwały, co wzbudza zainteresowanie wśród dzieci i rozwija ich umiejętności.

Program jest efektem wieloletniej pracy i doświadczenia stworzony przez neurologopedę, surdologopedę, pedagoga, doktorantkę Warszawkiego Uniwersytetu Medycznego – Anetę Pakiełę.

Opis zawartości.

 •  Video KR – materiał video prezentujący wyrazy i obrazki, które zawierają grupę głosek KR w swojej nazwie.
 • Głoska KR – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanej grupy głosek KR. Zadaniem dziecka jest uważne słuchanie lektora i wykonanie poleceń. Dziecko wskazuje pasujący do usłyszanego wyrazu obrazek. Następnie poznaje wiele wyrazów, które zawierają głoskę KR i powtarza je. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
 • Sylaby KR – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanej grupy głosek KR, polegająca na układaniu sylab w słowa. Zadaniem dziecka jest nazwać widoczny obrazek i przesunąć właściwe sylaby w miejsce w autobusie tak, aby utworzyły nazwę widocznego obrazka. Ułatwieniem dla dziecka jest możliwość odsłuchania jak wymawiamy każdą z sylab. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
 • Słówka KR – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanej grupy głosek KR, polegająca na układaniu liter w słowa. Zadaniem dziecka jest nazwać widoczny obrazek i przesunąć właściwe literki w miejsce krzyżówki tak, aby utworzyły nazwę obrazka. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
 • Pary KR – gra jest układanką dydaktyczną zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania. Zadaniem dziecka jest nazwać obrazek główny i dobrać do niego mniejszy obrazek tak, aby łączył je związek funkcjonalny.
 • Dopasuj KR – gra jest układanką dydaktyczną zachęcającą dziecko do logicznego myślenia. Zadaniem dziecka jest przesunąć dolny fragment obrazka i dopasować go do górnego fragmentu tak, aby utworzyły całość. Następnie dziecko nazywa obrazki. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
 • Video GR – materiał video prezentujący wyrazy i obrazki, które zawierają grupę głosek GR w swojej nazwie.
 • Głoska GR – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanej grupy głosek GR. Zadaniem dziecka jest uważne słuchanie lektora i wykonanie poleceń. Dziecko wskazuje pasujący do usłyszanego wyrazu obrazek. Następnie poznaje wiele wyrazów, które zawierają głoskę GR i powtarza je. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
 •  

 

 • Sylaby GR – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanej grupy głosek GR, polegająca na układaniu sylab w słowa. Zadaniem dziecka jest nazwać widoczny obrazek i przesunąć właściwe sylaby w miejsce w autobusie tak, aby utworzyły nazwę widocznego obrazka. Ułatwieniem dla dziecka jest możliwość odsłuchania jak wymawiamy każdą z sylab. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
 • Słówka GR – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanej grupy głosek GR, polegająca na układaniu liter w słowa. Zadaniem dziecka jest nazwać widoczny obrazek i przesunąć właściwe literki w miejsce krzyżówki tak, aby utworzyły nazwę obrazka. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
 • Pary GR – gra jest układanką dydaktyczną zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania. Zadaniem dziecka jest nazwać obrazek główny i dobrać do niego mniejszy obrazek tak, aby łączył je związek funkcjonalny.
 • Dopasuj GR – gra jest układanką dydaktyczną zachęcającą dziecko do logicznego myślenia. Zadaniem dziecka jest przesunąć dolny fragment obrazka i dopasować go do górnego fragmentu tak, aby utworzyły całość. Następnie dziecko nazywa obrazki. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
 • Ułóż KR GR – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanych głosek. Gra jest dwuetapowa. W pierwszym etapie gry zadaniem dziecka jest poukładać obrazki do słoików z właściwymi literkami KR i GR. W nazwie każdego obrazka zawiera się grupa głosek KR lub GR. W drugim etapie gry dziecko wkłada do słoików dokładnie takie obrazki i w takiej kolejności jaką wypowiedział lektor. Gra ćwiczy uważne słuchanie, pamięć wzrokowo-słuchową oraz pamięć sekwencyjną.

 • Test KR GR – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanych głosek. Zadaniem dziecka jest nacisnąć kostkę do gry i wylosować obrazek. W nazwie każdego obrazka zawiera się grupa głosek KR lub GR, dziecko nazywa obrazek, a następnie klika na literki, które zawierają się w jego nazwie. Gra ćwiczy pamięć wzrokowo-słuchową, poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.

Instalacja

System Windows

Klikniecie na ikonę „Windows” spowoduje automatyczne ściągnięcie pliku instalacyjnego na twardy dysk . do katalogu C:/Pobrane(Downloads).
Uruchomienie programu otworzy okno instalacyjne. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami.
Program utworzy skrót na pulpicie, z którego można uruchomić nasz pakiet.
Aktualizacja czy ponowne zainstalowanie nie powoduje utraty klucza aktywacyjnego.
W przypadku gdy otworzy się niebieskie okno defendera systemu, proszę kliknąć na „Więcej informacji” a następnie na „Uruchom mimo to”.
Program pobrany z naszej strony jest całkowicie bezpieczny dla komputera.

System Android

Należy przytrzymać ikonę Androida lub kliknąć (zależnie od urządzenia) aż pokaże się pasek wyboru. Kliknij na „pobierz”.
Niestety każdy pobierany program spoza oficjalnych dystrybutorów takich jak GooglePlay wyświetla komunikat o potencjalnym niebezpieczeństwie. Jeśli plik .apk został pobrany z naszego serwera, gwarantujemy jego bezpieczeństwo. Należy w posiadanym urządzeniu wyrazić zgodę na zainstalowanie produktu.
Aktualizacja czy ponowne zainstalowanie nie powoduje utraty klucza aktywacyjnego.

Wersja demonstracyjna online

To darmowa,wybrana gra z pakietu w wersji online. Nie wymaga instalowania dodatkowych wtyczek.
Preferowana przeglądarka to Mozilla (Firefox).
Przeglądarki Chrome i Edge (wersja Chromium) – mogą występować problemy z wyświetlaniem plików video.

Link do pobrania przeglądarki Firefox.

Aktualizacja "Chromium"