Przejdź do treści
logo gobrain

Zabawy logopedyczne 01

Ćwiczenia słuchu fonemowego, pamięci wzrokowo - słuchowej i sekwencyjnej, rozpoznawanie kształtów, dźwięków i kierunków. Doskonale wpływających na prawidłowy rozwój mowy oraz rozwijające pamięć i koncentrację

Odtwórz wideo

Zainstaluj nasz program teraz klikając na właściwą ikonę

Link do pobrania. Wersja Android na telefon i tablet.

Zabawy logopedyczne

ZABAWY LOGOPEDYCZNE to program w formie gry komputerowej stworzony z myślą o przyjemnej i skutecznej nauce mowy. Program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
DOSKONAŁA POMOC LOGOPEDYCZNA
PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA
Zabawy logopedyczne doskonale wpływają na prawidłowy rozwój mowy dziecka, dlatego jest polecany jako uzupełnienie terapii logopedycznej.
Dzięki programowi dziecko uczy się prawidłowo wymawiać głoski, rozpoznaje je bądź utrwala ich znajomość. Zabawy logopedyczne również przygotowują dziecko do nauki czytania i pisania.

Efekty treningu z programem Zabawy logopedyczne:
– poprawna wymowa,
– znajomość liter,
– przygotowanie do nauki płynnego czytania,
– usprawnienie pamięci wzrokowo – słuchowej,
– ćwiczenie pamięci sekwencyjnej,
– usprawnienie koncentracji i uwagi słuchowej,
– ćwiczenie słuchu fonematycznego,
– wprowadzenie dziecka w świat matematyki,
– ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej będącej podstawą umiejętności pisania i czytania,
– ćwiczenie myślenia przestrzennego i orientacji przestrzennej,
– ćwiczenie logicznego myślenia.

CO ZAWIERA PAKIET?
Na każdy pakiet składają się:
– Video prezentacja – podczas której dziecko poznaje wyrazy zaczynające się na daną literkę.
– Gry Nauka – to właściwa nauka literek.
– Gry Test – wymagające zastosowania nabytych umiejętności w celu doskonalenia efektów nauki, wykorzystując formułę nauki przez zabawę.
Dla lepszych efektów nauki dziecko ma możliwość poprawienia zadań, w których poprawiło błędy.

NORMALIZACJA WRAŻLIWOŚCI SŁUCHOWEJ
KSZTAŁTOWANIE UWAGI SŁUCHOWEJ
Dystraktor dźwiękowy (ambient) to zastosowanie dźwięków w tle. W programie wykorzystano dźwięki z otoczenia imitujące naturalnie występujące odgłosy takie jak: szum uliczny, odgłosy rozmów, przyrody. Często u dzieci występuje nadwrażliwość słuchowa, która wyraża się tym, że dziecko często zatyka uszy, ma poczucie dyskomfortu w miejscach, gdzie występuje naraz wiele dźwięków.
Często dzieci mają problem ze skupieniem się na tym, co się do nich mówi, potrzebują kilkakrotnego powtórzenia polecenia. Dystraktor dźwiękowy uczy skupienia się na istotnej informacji, ignorowaniu nieistotnych dźwięków z otoczenia. Celem jest kształtowanie uwagi i koncentracji, odporności na rozpraszanie poprzez zastosowanie siły dystraktora dźwiękowego, adaptacyjnie dostosowującego się do możliwości dziecka. Funkcja ta przyczynia się do normalizacji wrażliwości słuchowej. W przypadku występowania trudności z wykonaniem zadania moc dystraktora zmniejsza się, a w przypadku udzielania prawidłowych odpowiedzi jego siła zwiększa się.
Co zrobić, gdy dziecko ma dużą nadwrażliwość na dźwięki?
Należy dostosować poziom głośności do preferencji dziecka, w początkowej fazie ćwiczeń można dźwięki w tle wyciszyć przytrzymując ikonę z głośnikiem przez 1,5 sekundy. Funkcja ta automatycznie sama włączy się przy kolejnym zadaniu. Wyciszanie stosować w wyjątkowych przypadkach, ponieważ ta funkcja jest szczególnie wskazana u dzieci z nadwrażliwością słuchową, dzięki niej dziecko w miarę treningu uczy się ignorować dźwięki w tle a wrażliwość słuchowa normalizuje się.

ZABAWY LOGOPEDYCZNE Zestaw 01
DLA KOGO? CO ZAWIERA PROGRAM?
Zestaw zawiera gry logopedyczne rozwijające pamięć i koncentrację. Dla dzieci w wieku od 3 lat.
WSPARCIE TERAPII MOWY
Dzięki różnorodności gier motywuje do ćwiczeń przez zabawę.
Zestaw ten zawiera ćwiczenia kształtujące: rozpoznawanie podstawowych figur geometrycznych, rozpoznawanie dźwięków instrumentów muzycznych oraz dźwięków jakie wydają zwierzęta, naukę kolorów, ćwiczenie pamięci poprzez zapamiętywanie sekwencji dźwięków oraz układanie obrazków z pamięci według wcześniej wskazanego wzorca, zapamiętywanie poleceń, naukę rozpoznawania kierunków: lewo – prawo, orientacji przestrzennej, umiejętność kategoryzacji powiązanych ze sobą przedmiotów, liczenie do 10.
Aplikacja oferuje szeroką gamę gier interaktywnych. Za wykonywanie zadań dziecko zdobywa punkty i pochwały, co wzbudza zainteresowanie wśród dzieci i rozwija ich umiejętności.

Program jest efektem wieloletniej pracy i doświadczenia stworzony przez neurologopedę, surdologopedę, pedagoga, doktorantkę Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Anetę Pakiełę.

Opis zawartości.

 • Głoska L – materiał video prezentujący ćwiczenie języka do wymowy głoski L.

 • Słuch Fonemowy – takie same czy różne słowa?  – gra ćwiczy słuch fonemowy, czyli zdolność odróżniania od siebie głosek. Fonem jest podstawową jednostką strukturalną systemu dźwiękowego języka, realizuje się w mowie za pomocą głosek. Słuch fonemowy pozwala na rozróżnianie poszczególnych fonemów, które podobnie brzmią, ale tworzą zupełnie inne wyrazy. Dobrze wykształcony słuch fonemowy jest niezbędny do prawidłowego rozwoju mowy, pisania i czytania.
  Dziecko podczas gry słyszy dwa takie same lub podobnie brzmiące do siebie wyrazy. Jeśli jest to identycznie brzmiący wyraz zaznacza obrazek z dwoma dziewczynkami, jeśli wyraz brzmi podobnie, jednak różni się słyszaną głoską, zaznacza obrazek z dziewczynką i dorosłą panią.

 • Figury geometryczne  – gra ćwiczy rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt) oraz zawiera naukę liczenia do 10.

 • Znajdź karty, które do siebie pasują – gra jest układanką dydaktyczną zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania.
  Gra składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie karty należy odpowiednio dobrać parami tak, aby łączył je w związek funkcjonalny np.: zboże-mąka-pieczywo.
  W drugim etapie dziecko ćwiczy pamięć sekwencyjną i układa karty według usłyszanego polecenia.

 • Układanie figur wg polecenia – trójkąt, koło, kwadrat – gra uczy dziecko pojęć dotyczących myślenia przestrzennego i orientacji przestrzennej (obok, nad, pod, za, na, pomiędzy, itp.,) oraz rozpoznawania podstawowych figur geometrycznych. Dziecko podczas gry układa kształty względem innego przedmiotu według polecenia lektora, np. Ułóż czerwony kwadrat pod zielonym trójkątem…

 • Nauka kierunków – prawo/lewo – gra kształtuje orientację kierunkową – rozpoznawania kierunków prawo/lewo oraz zawiera naukę liczenia w zakresie do 10. Dziecko podczas gry ćwiczy również pamięć, gdyż musi wykonać zadanie według usłyszanego polecenia, np.: Wskaż w odpowiedniej kolejności ślimaka, który porusza się w prawo, w lewo i w prawo.

 • Trzy różne obrazki – podobna funkcja  – gra jest układanką dydaktyczną zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania.
  Gra składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie karty należy odpowiednio dobrać parami tak, aby łączył je w związek funkcjonalny np.: fortepian, harmonijka, gitara.
  W drugim etapie dziecko ćwiczy pamięć sekwencyjną i układa karty według usłyszanego polecenia.
 • Odgłosy zwierząt – ćwiczenia pamięci sekwencyjnej – gra ćwiczy pamięć sekwencyjną oraz rozpoznawanie odgłosów zwierząt. Zadaniem dziecka jest posłuchać odgłosu zwierząt (kozioł, indyk, gęś), zapamiętać i zaznaczyć odpowiednią kolejność usłyszanych dźwięków.
 • Układanie kształtów na tablicy wg polecenia – gra uczy dziecko pojęć dotyczących myślenia przestrzennego i orientacji przestrzennej (obok, nad, pod, za, na, pomiędzy, itp.,) oraz rozpoznawania podstawowych kształtów. Dziecko podczas gry układa kształty względem innego przedmiotu według polecenia lektora, np. Ułóż czerwone serce pod zieloną gwiazdą…

 • Instrumenty strunowe – ćwiczenia pamięci sekwencyjnej – gra ćwiczy pamięć sekwencyjną oraz rozpoznawanie dźwięku instrumentów strunowych. Zadaniem dziecka jest posłuchać dźwięku instrumentów (harfa, gitara elektryczna, gitara basowa, skrzypce i mandolina), zapamiętać ich dźwięk i zaznaczyć odpowiednią kolejność usłyszanych dźwięków.

 • Instrumenty dęte – ćwiczenia pamięci sekwencyjnej – gra ćwiczy pamięć sekwencyjną oraz rozpoznawanie dźwięku instrumentów dętych. Zadaniem dziecka jest posłuchać dźwięku instrumentów (dudy, saksofon, harmonijka, trąbka, flet), zapamiętać ich dźwięk i zaznaczyć odpowiednią kolejność usłyszanych dźwięków.

 • Układanie obrazków z figur geometrycznych – gra jest układanką dydaktyczną, ćwiczącą pamięć słuchową. Zadaniem dziecka jest ułożyć obrazek (np. samolot, rakieta, wiatrak, pociąg) z podstawowych figur geometrycznych, według wcześniej zobaczonego wzorca.

 • Skojarzenia – znajdź parę do obrazka  – gra jest układanką dydaktyczną zachęcającą dziecko do logicznego myślenia, polegającą na dopasowaniu postaci do przedmiotów pod względem funkcjonalności lub kategorii, np. piekarz do chleba, Eskimos do igloo, niedźwiadek do miodu itp.