Przejdź do treści
logo gobrain

SZEREG SZUMIĄCY–GŁOSKA SZ

Aplikacja logopedyczna zawierająca ćwiczenia, które wspierają prawidłowy rozwój mowy i komunikacji oraz słuchu fonematycznego. Ćwiczenia dotyczą szeregu szumiącego: SZA, SZE, SZO, SZU, SZY na etapie sylab, wyrazów oraz zdań..

Odtwórz wideo

Zainstaluj nasz program teraz klikając na właściwą ikonę

Link do pobrania. Wersja Android na telefon i tablet.

Zabawy logopedyczne

ZABAWY LOGOPEDYCZNE to program w formie gry komputerowej stworzony z myślą o przyjemnej i skutecznej nauce mowy. Program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
DOSKONAŁA POMOC LOGOPEDYCZNA
PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA
Zabawy logopedyczne doskonale wpływają na prawidłowy rozwój mowy dziecka, dlatego jest polecany jako uzupełnienie terapii logopedycznej.
Dzięki programowi dziecko uczy się prawidłowo wymawiać głoski, rozpoznaje je bądź utrwala ich znajomość. Zabawy logopedyczne również przygotowują dziecko do nauki czytania i pisania.
Efekty treningu z programem Zabawy logopedyczne:
– poprawna wymowa,
– znajomość liter,
– przygotowanie do nauki płynnego czytania,
– usprawnienie pamięci wzrokowo – słuchowej,
– usprawnienie koncentracji i uwagi słuchowej,
– ćwiczenie słuchu fonematycznego,
– ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej będącej podstawą umiejętności pisania i czytania.
CO ZAWIERA PAKIET?
Na każdy pakiet składają się:
– Video prezentacja – podczas której dziecko poznaje wyrazy zaczynające się na daną literkę.
– Gry Nauka – to właściwa nauka literek.
– Gry Test – wymagające zastosowania nabytych umiejętności w celu doskonalenia efektów nauki, wykorzystując formułę nauki przez zabawę.
Dla lepszych efektów nauki dziecko ma możliwość poprawienia zadań, w których popełniło błędy.
NORMALIZACJA WRAŻLIWOŚCI SŁUCHOWEJ
KSZTAŁTOWANIE UWAGI SŁUCHOWEJ
Dystraktor dźwiękowy (ambient) to zastosowanie dźwięków w tle. W programie wykorzystano dźwięki z otoczenia imitujące naturalnie występujące odgłosy takie jak: szum uliczny, odgłosy rozmów, przyrody. Często u dzieci występuje nadwrażliwość słuchowa, która wyraża się tym, że dziecko często zatyka uszy, ma poczucie dyskomfortu w miejscach, gdzie występuje naraz wiele dźwięków.
Często dzieci mają problem ze skupieniem się na tym, co się do nich mówi, potrzebują kilkakrotnego powtórzenia polecenia. Dystraktor dźwiękowy uczy skupienia się na istotnej informacji, ignorowaniu nieistotnych dźwięków z otoczenia. Celem jest kształtowanie uwagi i koncentracji, odporności na rozpraszanie poprzez zastosowanie siły dystraktora dźwiękowego, adaptacyjnie dostosowującego się do możliwości dziecka. Funkcja ta przyczynia się do normalizacji wrażliwości słuchowej. W przypadku występowania trudności z wykonaniem zadania moc dystraktora zmniejsza się, a w przypadku udzielania prawidłowych odpowiedzi jego siła zwiększa się.
Co zrobić, gdy dziecko ma dużą nadwrażliwość na dźwięki?
Należy dostosować poziom głośności do preferencji dziecka, w początkowej fazie ćwiczeń można dźwięki w tle wyciszyć przytrzymując ikonę z głośnikiem przez 1,5 sekundy. Funkcja ta automatycznie sama włączy się przy kolejnym zadaniu. Wyciszanie stosować w wyjątkowych przypadkach, ponieważ ta funkcja jest szczególnie wskazana u dzieci z nadwrażliwością słuchową, dzięki niej dziecko w miarę treningu uczy się ignorować dźwięki w tle a wrażliwość słuchowa normalizuje się.
ZABAWY LOGOPEDYCZNE. SZEREG SZUMIĄCY – GŁOSKA SZ
DLA KOGO? CO ZAWIERA PROGRAM?
Zestaw gier logopedycznych „Szereg szumiący – głoska SZ”. Dla dzieci w wieku od 3 lat.
WSPARCIE TERAPII MOWY
Aplikacja logopedyczna zawierająca ćwiczenia, które wspierają prawidłowy rozwój mowy i komunikacji oraz słuchu fonematycznego. Ćwiczenia dotyczą szeregu szumiącego: SZA, SZE, SZO, SZU, SZY na etapie sylab, wyrazów oraz zdań..
Program powstał z myślą o wsparciu terapii dzieci, u których zdiagnozowano wady wymowy jako uzupełnienie i urozmaicenie tradycyjnej terapii logopedycznej.
Zestaw zawiera dużą liczbę wyrazów, dzięki czemu ćwiczenia są różnorodne i zachęcające do nauki.
Dziecko podczas zadań uczy się rozpoznawać i różnicować oraz wymawiać podobnie brzmiące do siebie głoski, sylaby, dokonuje analizy (dzieli wyraz na sylaby) i syntezy (łączy sylaby w wyraz), a następnie tworzy zdania z sylab i wyrazów.
Aplikacja oferuje szeroką gamę gier interaktywnych. Za wykonywanie zadań dziecko zdobywa punkty i pochwały, co wzbudza zainteresowanie wśród dzieci i rozwija ich umiejętności.
Program jest efektem wieloletniej pracy i doświadczenia stworzony przez neurologopedę, surdologopedę, pedagoga, doktorantkę Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Anetę Pakiełę, www.gobrain.pl

Sposób artykulacji głoski SZ:
– język ułożony za górnymi zębami, przednia część języka unosi się za górne zęby na dziąsło,
– język układa się w kształt ,,łyżeczki” tzn. środek tworzy wgłębienie a boki unoszą się do góry,
– głoska trwała, można ją wypowiadać długo,
– fałdy strunowe krtani nie drgają – głoska bezdźwięczna\kontrola przez dotyk przedniej części szyi – brak wibracji,
– zęby boczne są zwarte,
– usta „zaokrąglone”,
– widoczne zęby przednie górne i dolne,
– powietrze wydostaje się środkiem między zębami.

Opis zawartości.

1) Prezentacja SZA, SZE, SZO, SZU, SZY– materiał video prezentujący wyrazy i obrazki, których nazwa zaczyna się na sylabę SZA, SZE, SZO, SZU, SZY.
2) Poznaj sylaby SZA…– nauka sylab z tworzących szereg szumiących. W grze widzimy drzewo i spadające liście. Na każdym z liści widzimy sylaby SZA, SZE, SZO…, słyszymy również brzmienie każdej z nich. Po krótkiej prezentacji sylab zadaniem dziecka jest kliknąć na liść, na którym znajduje się sylaba wypowiedziana przez lektora.
Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
3) Domino SZA… – gra testowa sprawdzająca znajomość sylab SZA, SZE, SZO…. Zadaniem dziecka jest ułożenie na kostkach domina pary obrazków zaczynających się na taką samą sylabę, np. SZUFELKA – SZUFLADA
Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
4) Pierwsza sylaba – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanych sylab. Zadaniem dziecka jest nazwać widoczny obrazek i przesunąć właściwą sylabę w puste miejsce tak, aby utworzyła z wstawioną już sylabą nazwę widocznego obrazka. Puste miejsce przeznaczone jest dla pierwszej sylaby w wyrazie. Ułatwieniem dla dziecka jest możliwość odsłuchania jak wymawiamy każdą z sylab. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
5) Wstaw sylabę – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanych sylab. Zadaniem dziecka jest nazwać widoczny obrazek i przesunąć właściwą sylabę w puste miejsce tak, aby utworzyła z wstawionymi już sylabami nazwę widocznego obrazka. Ułatwieniem dla dziecka jest możliwość odsłuchania jak wymawiamy każdą z sylab. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
6) Wstaw sylabę – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanych sylab polegająca na układaniu wyrazów z sylab.
Zadaniem dziecka jest uważnie posłuchać i przyjrzeć się obrazkowi, a następnie ułożyć z sylab wyraz tworzący nazwę obrazka.
Ułatwieniem w grze jest to, że dziecko klikając podwójnie na każdą z sylab, może usłyszeć jak ona brzmi.
Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
7) Podział na sylaby – gra polegająca na analizie sylabowej, czyli rozkładaniu wyrazów na sylaby. Zadaniem dziecka jest przesuwać nożyczki po wyrazie i przeciąć nimi wyraz tak, aby został podzielony odpowiednio na sylaby. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.

 

8) Prezentacja ASZ, ESZ, ISZ, OSZ, USZ, YSZ – materiał video prezentujący wyrazy i obrazki, które zawierają głoski ASZ, ESZ, ISZ, YSZ, OSZ, USZ w swojej nazwie.
9) Poznaj sylaby ASZ…– nauka sylab z tworzących szereg szumiących. W grze widzimy drzewo i spadające liście. Na każdym z liści widzimy sylaby ASZ, ESZ, OSZ…, słyszymy również brzmienie każdej z nich. Po krótkiej prezentacji sylab zadaniem dziecka jest kliknąć na liść, na którym znajduje się sylaba wypowiedziana przez lektora.
Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
10) Domino ASZ…– gra testowa sprawdzająca znajomość sylab ASZ, ESZ, OSZ… Zadaniem dziecka jest ułożenie na kostkach domina pary obrazków zawierających w swojej nazwie taki sam szereg szumiący ASZ, ESZ, OSZ, SZ, YSZ, ISZ np. KAPELUSZ – MUSZLA.
Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
11) Wstaw sylabę – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanych sylab. Zadaniem dziecka jest nazwać widoczny obrazek i przesunąć właściwy szereg szumiący w puste miejsce tak, aby utworzył z wstawionymi już sylabami nazwę widocznego obrazka. Ułatwieniem dla dziecka jest możliwość odsłuchania jak wymawiamy każdą z sylab. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
12) Wstaw sylabę – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanych sylab polegająca na układaniu wyrazów z sylab.
Zadaniem dziecka jest uważnie posłuchać i przyjrzeć się obrazkowi, a następnie ułożyć z sylab wyraz tworzący nazwę obrazka.
Ułatwieniem w grze jest to, że dziecko klikając podwójnie na każdą z sylab, może usłyszeć jak ona brzmi.
Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
13) Sylaby – gra polegająca na analizie sylabowej, czyli rozkładaniu wyrazów na sylaby. Zadaniem dziecka jest przesuwać nożyczki po wyrazie i przeciąć nimi wyraz tak, aby został podzielony odpowiednio na sylaby. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
14) Słowa – gra testowa polegająca na układaniu zdań z sylab i wyrazów.
Zadaniem dziecka jest ułożenie zdania z podanych wyrazów i sylab. Ułatwieniem w grze jest to, że dziecko w każdej chwili może odsłuchać jak brzmią wyrazy lub sylaby, z których będzie układało zdanie, a także może odsłuchać jak powinno brzmieć ułożone zdanie.
Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.