Przejdź do treści
logo gobrain

Pamięć i koncentracja. Zestaw 01.

Zestaw gier matematycznych. Rozwijające pamięć i koncentracje. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie w zakresie do 20. Dla dzieci w wieku od 5 lat.

Odtwórz wideo

Zainstaluj nasz program teraz klikając na właściwą ikonę

Wersja Android - telefon, tablet.

Pliki instalacyjne są darmowe, można je pobrać po kliknięciu na ikonę systemu operacyjnego. Każdy pakiet zawiera kilka darmowych gier. Odblokowanie pozostałych odbywa się przy pomocy klucza aktywacyjnego. Klucz jest jednorazowy, ważny dla każdej wersji programu (Windows, Android) i pakietów w tej samej cenie.Jest przypisany urządzeniu, w którym klucz został aktywowany. Można go aktywować tylko raz.

Awaria twardego dysku lub pełna reinstalacja systemu operacyjnego powoduje utratę ważności klucza.

Pliki instalacyjne są darmowe, można je pobrać po kliknięciu na ikonę systemu operacyjnego.

Każdy pakiet zawiera kilka darmowych gier. Odblokowanie pozostałych odbywa się przy pomocy klucza aktywacyjnego. Klucz jest jednorazowy, ważny dla każdej wersji programu (Windows, Android) i pakietów w tej samej cenie.

Jest przypisany urządzeniu w którym klucz został aktywowany. Można go aktywować tylko raz.

Awaria twardego dysku lub pełna reinstalacja systemu operacyjnego powoduje utratę ważności klucza.

Instrukcja

Ekran wyboru
Podwójne kliknięcie na przycisk „Esc” z klawiatury powoduje wyjście z programu.Klikniecie na dowolny pasek z grą wyświetli informacje z o grze, ponowne klikniecie uruchomi grę.

Ekran gry.
Podwójne kliknięcie na ikonę 'dom” – powrót do ekranu wyboru. Kliknięcie i przytrzymanie ikony głośnika przez 1.5 sek. spowoduje wyciszenie dźwięków ambientu, ponowne kliknięcie aktywuje ambient.

 • Ikona „Info”- podstawowe informacje o celu gry

 • Ikona „help” – pomoc w zadaniu

 • Ikona „powtórz” – powtórz polecenie

 • Ikona „video” – pomoc w postaci filmu instruktażowego.

PDF. Do niektórych gier dodany jest przycisk „Pomoce PDF” z podpiętymi plikami do druku, gry w wersji tradycyjnej, bez korzystania z komputera czy telefonu.

UWAGA!
Wszystkie nasze programy są wolne od wirusów i programów szpiegujących. Są pobierane z naszego, zabezpieczonego serwera.Mimo to niektóre programy antywirusowe z powodu nierozpoznania naszego kodu, mogą ostrzegać przed niebezpieczeństwem.W takich przypadkach prosimy o uruchomienie mimo to.

Gwarantujemy bezpieczeństwo naszych plików.
Warunkiem jest pobieranie z naszej strony i z naszych serwerów.

KREATYWNY BRZDĄC

KREATYWNY BRZDĄC to program w formie gry komputerowej stworzony z myślą o przyjemnej i skutecznej nauce. Program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zestaw gier logicznych, rozwijających pamięć i koncentrację.
ROZWÓJ INTELEKTUALNY
PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA
KREATYWNY BRZDĄC to wybór gier edukacyjnych dla dzieci, doskonale wpływających na ich prawidłowy rozwój. Program motywuje do treningu mózgu poprzez wykorzystanie konwencji zabawy. Dzięki naszemu produktowi dziecko nauczy się koncentrować na zadaniu, poprawi swoją pamięć. Jest to idealny sposób na dopełnienie procesu rozwoju mowy i komunikacji, stymulujący potencjał dziecka oraz przygotowujący do nauki czytania i pisania.
EFEKTY TRENINGU z programem KREATYWNY BRZDĄC:
– usprawnienie pamięci wzrokowo – słuchowej,
– ćwiczenie pamięci sekwencyjnej,
– usprawnienie koncentracji i uwagi słuchowej,
– ćwiczenie słuchu fonematycznego,
– wprowadzenie dziecka w świat matematyki,
– ćwiczenie logicznego myślenia,
– ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej będącej podstawą umiejętności pisania i czytania,
– ćwiczenie myślenia przestrzennego i orientacji przestrzennej,
– umiejętność segregowania przedmiotów według kategorii,
– poprawna wymowa.
CO ZAWIERA PAKIET?
Gry edukacyjne – uczące i sprawdzające zdobyte umiejętności w celu doskonalenia efektów nauki, wykorzystując formułę nauki przez zabawę.
Dla lepszych efektów nauki dziecko ma możliwość poprawienia zadań, w których popełniło błędy.
NORMALIZACJA WRAŻLIWOŚCI SŁUCHOWEJ
KSZTAŁTOWANIE UWAGI SŁUCHOWEJ
Dystraktor dźwiękowy (ambient) to zastosowanie dźwięków w tle. W programie wykorzystano dźwięki z otoczenia imitujące naturalnie występujące odgłosy takie jak: szum uliczny, odgłosy rozmów, przyrody. Często u dzieci występuje nadwrażliwość słuchowa, która wyraża się tym, że dziecko często zatyka uszy, ma poczucie dyskomfortu w miejscach, gdzie występuje naraz wiele dźwięków.
Często dzieci mają problem ze skupieniem się na tym, co się do nich mówi, potrzebują kilkakrotnego powtórzenia polecenia. Dystraktor dźwiękowy uczy skupienia się na istotnej informacji, ignorowaniu nieistotnych dźwięków z otoczenia. Celem jest kształtowanie uwagi i koncentracji, odporności na rozpraszanie poprzez zastosowanie siły dystraktora dźwiękowego, adaptacyjnie dostosowującego się do możliwości dziecka. Funkcja ta przyczynia się do normalizacji wrażliwości słuchowej. W przypadku występowania trudności z wykonaniem zadania moc dystraktora zmniejsza się, a w przypadku udzielania prawidłowych odpowiedzi jego siła zwiększa się.
Co zrobić, gdy dziecko ma dużą nadwrażliwość na dźwięki?
Należy dostosować poziom głośności do preferencji dziecka, w początkowej fazie ćwiczeń można dźwięki w tle wyciszyć przytrzymując ikonę z głośnikiem przez 1,5 sekundy. Funkcja ta automatycznie sama włączy się przy kolejnym zadaniu. Wyciszanie stosować w wyjątkowych przypadkach, ponieważ ta funkcja jest szczególnie wskazana u dzieci z nadwrażliwością słuchową, dzięki niej dziecko w miarę treningu uczy się ignorować dźwięki w tle a wrażliwość słuchowa normalizuje się.

PAMIĘĆ I KONCENTRACJA

DLA KOGO? CO ZAWIERA PROGRAM?
Zestaw zawiera gry logiczne, rozwijające pamięć i koncentrację. Dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
TRENING MÓZGU
Program z tej serii to wybór gier edukacyjnych motywujących do treningu mózgu poprzez wykorzystanie konwencji zabawy.
Nasza aplikacja stymuluje rozwój i potencjał dziecka.
Dzięki naszej aplikacji dziecko nauczy się koncentrować na zadaniu, poprawi swoją pamięć, w tym pamięć sekwencyjną, potrafi tworzyć obrazki według wzoru, zapamiętuje i rozpoznaje dźwięki pojazdów, zwierząt, instrumentów, potrafi dopasować przedmioty według kategorii oraz funkcjonalności, dopasowuje obrazki do kształtów, poznaje kolory i uczy się je rozróżniać, uczy się dopasować przedmioty do odpowiednich kształtów, a także zachęca do logicznego myślenia i analizowania.
Aplikacja oferuje szeroką gamę gier interaktywnych. Za wykonywanie zadań dziecko zdobywa punkty i pochwały, co wzbudza zainteresowanie wśród dzieci i rozwija ich umiejętności.
Program jest efektem wieloletniej pracy i doświadczenia stworzony przez neurologopedę, surdologopedę, pedagoga, doktorantkę Warszawkiego Uniwersytetu Medycznego – Anetę Pakiełę.

Opis zawartości.

 • Memo – gra edukacyjna ćwicząca spostrzegawczość i pamięć wzrokową.
  Zadaniem dziecka jest uważne przyjrzenie się obrazkom i zapamiętanie ich położenia. Dziecko wskazuje miejsce, w którym jest obrazek, którego nazwę wypowiedział lektor, a następnie wskazuje miejsce, w którym jest podobny lub taki sam obrazek.
 • Superpamięć – gra ćwiczy pamięć sekwencyjną i wzrokowo-słuchową.
  Zadaniem dziecka jest wysłuchać uważnie trzech dźwięków wydawanych przez pojazdy: samolot, samochód, pociąg lub statek i zapamiętać ich kolejność a następnie zaznaczyć właściwe obrazki w takiej kolejności w jakiej usłyszało wydawane dźwięki.
 • Kropelki – gra ćwiczy pamięć sekwencyjną i wzrokowo-słuchową.
  Zadaniem dziecka jest zapamiętać ilość i odstępy pomiędzy dźwiękami spadających kropel deszczu i zaznaczyć chmurkę, w której ilość i odstępy między kroplami pasują do usłyszanych dźwięków.
 • Kredki – gra jest układanką dydaktyczną zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania. Gra uczy również rozpoznawać i rozróżniać podstawowe kolory.
  Gra składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie gry należy przypatrzyć się uważnie układowi pokolorowanych kredek, wybrać kolor i pomalować kredki według schematu.
  W drugim etapie dziecko ćwiczy pamięć sekwencyjną. Zadaniem dziecka jest posłuchać lektora i postarać się zapamiętać kolory, a następnie pomalować pierwsze kredki po lewej stronie na kolory według polecenia lektora, np. żółty-zielony-czerwony-niebieski i pomalować pozostałe kredki według tego schematu.
 • Ubrania, jedzenie… – gra jest układanką dydaktyczną, zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania, ćwiczącą umiejętność segregowania przedmiotów według kategorii oraz pamięć wzrokowo-słuchową i sekwencyjną.
  Gra składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie zadaniem dziecka jest posegregowanie przedmiotów według trzech kategorii: zwierzęta, ubrania, jedzenie.
  W drugim etapie gry zadaniem dziecka jest posłuchać uważnie i przesunąć obrazki w odpowiednie miejsca i w odpowiedniej kolejności według polecenia lektora.
 • Dzwonki – gra ćwiczy pamięć sekwencyjną i wzrokowo-słuchową.
  Zadaniem dziecka jest wysłuchać uważnie trzech dźwięków wydawanych przez różne dzwonki: dzwonek do drzwi, dzwony kościoła, dzwonek szkolny i budzik i zapamiętać ich kolejność a następnie zaznaczyć właściwe obrazki w takiej kolejności w jakiej usłyszało wydawane dźwięki.

 

 • Memo 2 – gra edukacyjna ćwicząca spostrzegawczość i pamięć wzrokową.
  Zadaniem dziecka jest uważne przyjrzenie się obrazkom i zapamiętanie ich położenia. Dziecko wskazuje miejsce, w którym jest obrazek, którego nazwę wypowiedział lektor, a następnie wskazuje miejsce, w którym jest podobny lub taki sam obrazek.
 • Superpamięć 2 – gra ćwiczy pamięć sekwencyjną i wzrokowo słuchową oraz rozpoznawanie dźwięku instrumentów: fortepian, cymbałki, bębenek lub harmonijka.
  Zadaniem dziecka jest wysłuchać uważnie trzech dźwięków wydawanych przez instrumenty i zapamiętać ich kolejność a następnie zaznaczyć właściwe obrazki w takiej kolejności w jakiej usłyszało wydawane dźwięki.
 • Instrumenty – gra ćwiczy pamięć sekwencyjną i wzrokowo słuchową oraz rozpoznawanie dźwięku instrumentów perkusyjnych.
  Zadaniem dziecka jest posłuchać dźwięku instrumentów: tamburyno, gong, bębenek, cymbałki, perkusja, następnie zapamiętać ich dźwięk i zaznaczyć odpowiednią ilość i kolejność usłyszanych dźwięków.
 • Zwierzęta – gra ćwiczy pamięć sekwencyjną oraz rozpoznawanie odgłosów zwierząt.
  Zadaniem dziecka jest wysłuchać uważnie trzech dźwięków wydawanych przez zwierzęta: kozioł, indyk, gęś, świnka, zapamiętać ich kolejność a następnie zaznaczyć właściwe obrazki w takiej kolejności w jakiej usłyszało wydawane dźwięki.
 • Zwierzęta hodowlane – gra ćwiczy pamięć sekwencyjną i wzrokowo słuchową oraz rozpoznawanie odgłosów zwierząt hodowlanych.
  Zadaniem dziecka jest posłuchać odgłosu zwierząt: osioł, gołąb, kozioł, indyk, koń, zapamiętać jakie wydają odgłosy i zaznaczyć odpowiednią ilość i kolejność usłyszanych dźwięków.
 • Puzle–zwierzęta – gra jest układanką dydaktyczną zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania.
  Gra składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie gry zadaniem dziecka jest ułożyć zwierzęta na miejsca przypominające kształt danego zwierzęcia.
  W drugim etapie dziecko ćwiczy pamięć sekwencyjną. Zadaniem dziecka jest posłuchać lektora i ułożyć zwierzęta na właściwe miejsce w ilości i kolejności takiej jak wypowiedział lektor.
 • Memo–zwierzęta – gra ćwiczy pamięć sekwencyjną oraz rozpoznawanie odgłosów zwierząt.
  Zadaniem dziecka jest posłuchać odgłosu zwierząt, zapamiętać ich kolejność i ilość, a następnie wskazać zwierzęta we właściwej kolejności.

Instalacja

System Windows

Klikniecie na ikonę „Windows” spowoduje automatyczne ściągnięcie pliku instalacyjnego na twardy dysk . do katalogu C:/Pobrane(Downloads).
Uruchomienie programu otworzy okno instalacyjne. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami.
Program utworzy skrót na pulpicie, z którego można uruchomić nasz pakiet.
Aktualizacja czy ponowne zainstalowanie nie powoduje utraty klucza aktywacyjnego.
W przypadku gdy otworzy się niebieskie okno defendera systemu, proszę kliknąć na „Więcej informacji” a następnie na „Uruchom mimo to”.
Program pobrany z naszej strony jest całkowicie bezpieczny dla komputera.

System Android

Należy przytrzymać ikonę Androida lub kliknąć (zależnie od urządzenia) aż pokaże się pasek wyboru. Kliknij na „pobierz”.
Niestety każdy pobierany program spoza oficjalnych dystrybutorów takich jak GooglePlay wyświetla komunikat o potencjalnym niebezpieczeństwie. Jeśli plik .apk został pobrany z naszego serwera, gwarantujemy jego bezpieczeństwo. Należy w posiadanym urządzeniu wyrazić zgodę na zainstalowanie produktu.
Aktualizacja czy ponowne zainstalowanie nie powoduje utraty klucza aktywacyjnego.

Wersja demonstracyjna online

To darmowa,wybrana gra z pakietu w wersji online. Nie wymaga instalowania dodatkowych wtyczek.
Preferowana przeglądarka to Mozilla (Firefox).
Przeglądarki Chrome i Edge (wersja Chromium) – mogą występować problemy z wyświetlaniem plików video.

Link do pobrania przeglądarki Firefox.

Aktualizacja "Chromium"