Przejdź do treści
logo gobrain

Mała matematyka 01

Mała matematyka. Zestaw 01

Zestaw gier matematycznych. Rozwijające pamięć i koncentrację. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie w zakresie do 20. Dla dzieci w wieku od 5 lat.

Odtwórz wideo

Zainstaluj nasz program teraz klikając na właściwą ikonę

Wersja Android - telefon, tablet.

Pliki instalacyjne są darmowe, można je pobrać po kliknięciu na ikonę systemu operacyjnego. Każdy pakiet zawiera kilka darmowych gier. Odblokowanie pozostałych odbywa się przy pomocy klucza aktywacyjnego. Klucz jest jednorazowy, ważny dla każdej wersji programu (Windows, Android) i pakietów w tej samej cenie.Jest przypisany urządzeniu, w którym klucz został aktywowany. Można go aktywować tylko raz.

Awaria twardego dysku lub pełna reinstalacja systemu operacyjnego powoduje utratę ważności klucza.

Pliki instalacyjne są darmowe, można je pobrać po kliknięciu na ikonę systemu operacyjnego.

Każdy pakiet zawiera kilka darmowych gier. Odblokowanie pozostałych odbywa się przy pomocy klucza aktywacyjnego. Klucz jest jednorazowy, ważny dla każdej wersji programu (Windows, Android) i pakietów w tej samej cenie.

Jest przypisany urządzeniu w którym klucz został aktywowany. Można go aktywować tylko raz.

Awaria twardego dysku lub pełna reinstalacja systemu operacyjnego powoduje utratę ważności klucza.

Instrukcja

Ekran wyboru
Podwójne kliknięcie na przycisk „Esc” z klawiatury powoduje wyjście z programu. Klikniecie na dowolny pasek z grą wyświetli informacje z o grze, ponowne klikniecie uruchomi grę.

Ekran gry.
Podwójne kliknięcie na ikonę 'dom” – powrót do ekranu wyboru. Kliknięcie i przytrzymanie ikony głośnika przez 1.5 sek. spowoduje wyciszenie dźwięków ambientu, ponowne kliknięcie aktywuje ambient.

 • Ikona „Info”- podstawowe informacje o celu gry

 • Ikona „help” – pomoc w zadaniu

 • Ikona „powtórz” – powtórz polecenie

 • Ikona „video” – pomoc w postaci filmu instruktażowego.

PDF. Do niektórych gier dodany jest przycisk „Pomoce PDF” z podpiętymi plikami do druku, gry w wersji tradycyjnej, bez korzystania z komputera czy telefonu.

UWAGA!
Wszystkie nasze programy są wolne od wirusów i programów szpiegujących. Są pobierane z naszego, zabezpieczonego serwera.Mimo to niektóre programy antywirusowe z powodu nierozpoznania naszego kodu, mogą ostrzegać przed niebezpieczeństwem.W takich przypadkach prosimy o uruchomienie mimo to.

Gwarantujemy bezpieczeństwo naszych plików.
Warunkiem jest pobieranie z naszej strony i z naszych serwerów.

KREATYWNY BRZDĄC

KREATYWNY BRZDĄC to program w formie gry komputerowej stworzony z myślą o przyjemnej i skutecznej nauce. Program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zestaw gier logicznych, rozwijających pamięć i koncentrację.
ROZWÓJ INTELEKTUALNY
PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA
KREATYWNY BRZDĄC to wybór gier edukacyjnych dla dzieci, doskonale wpływających na ich prawidłowy rozwój. Program motywuje do treningu mózgu poprzez wykorzystanie konwencji zabawy. Dzięki naszemu produktowi dziecko nauczy się koncentrować na zadaniu, poprawi swoją pamięć. Jest to idealny sposób na dopełnienie procesu rozwoju mowy i komunikacji, stymulujący potencjał dziecka oraz przygotowujący do nauki czytania i pisania.
EFEKTY TRENINGU z programem KREATYWNY BRZDĄC:
– usprawnienie pamięci wzrokowo – słuchowej,
– ćwiczenie pamięci sekwencyjnej,
– usprawnienie koncentracji i uwagi słuchowej,
– ćwiczenie słuchu fonematycznego,
– wprowadzenie dziecka w świat matematyki,
– ćwiczenie logicznego myślenia,
– ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej będącej podstawą umiejętności pisania i czytania,
– ćwiczenie myślenia przestrzennego i orientacji przestrzennej,
– umiejętność segregowania przedmiotów według kategorii,
– poprawna wymowa.
CO ZAWIERA PAKIET?
Gry edukacyjne – uczące i sprawdzające zdobyte umiejętności w celu doskonalenia efektów nauki, wykorzystując formułę nauki przez zabawę.
Dla lepszych efektów nauki dziecko ma możliwość poprawienia zadań, w których popełniło błędy.
NORMALIZACJA WRAŻLIWOŚCI SŁUCHOWEJ
KSZTAŁTOWANIE UWAGI SŁUCHOWEJ
Dystraktor dźwiękowy (ambient) to zastosowanie dźwięków w tle. W programie wykorzystano dźwięki z otoczenia imitujące naturalnie występujące odgłosy takie jak: szum uliczny, odgłosy rozmów, przyrody. Często u dzieci występuje nadwrażliwość słuchowa, która wyraża się tym, że dziecko często zatyka uszy, ma poczucie dyskomfortu w miejscach, gdzie występuje naraz wiele dźwięków.
Często dzieci mają problem ze skupieniem się na tym, co się do nich mówi, potrzebują kilkakrotnego powtórzenia polecenia. Dystraktor dźwiękowy uczy skupienia się na istotnej informacji, ignorowaniu nieistotnych dźwięków z otoczenia. Celem jest kształtowanie uwagi i koncentracji, odporności na rozpraszanie poprzez zastosowanie siły dystraktora dźwiękowego, adaptacyjnie dostosowującego się do możliwości dziecka. Funkcja ta przyczynia się do normalizacji wrażliwości słuchowej. W przypadku występowania trudności z wykonaniem zadania moc dystraktora zmniejsza się, a w przypadku udzielania prawidłowych odpowiedzi jego siła zwiększa się.
Co zrobić, gdy dziecko ma dużą nadwrażliwość na dźwięki?
Należy dostosować poziom głośności do preferencji dziecka, w początkowej fazie ćwiczeń można dźwięki w tle wyciszyć przytrzymując ikonę z głośnikiem przez 1,5 sekundy. Funkcja ta automatycznie sama włączy się przy kolejnym zadaniu. Wyciszanie stosować w wyjątkowych przypadkach, ponieważ ta funkcja jest szczególnie wskazana u dzieci z nadwrażliwością słuchową, dzięki niej dziecko w miarę treningu uczy się ignorować dźwięki w tle a wrażliwość słuchowa normalizuje się.

MAŁA MATEMATYKA

DLA KOGO? CO ZAWIERA PROGRAM?
Zestaw zawiera gry matematyczne i logiczne, rozwijające pamięć i koncentrację. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie w zakresie do 20, a w mnożeniu przez 9 w zakresie do 90. Dla dzieci w wieku od 5 lat.
TRENING MÓZGU
Program z tej serii to wybór gier edukacyjnych motywujących do treningu mózgu poprzez wykorzystanie konwencji zabawy.
Nasza aplikacja motywuje do nauki liczenia przez zabawę.
Dzięki naszemu programowi dziecko nauczy się cyfr, rozwiązywania działań (dodawanie, odejmowanie, mnożenie), rozumienia podstawowych pojęć matematycznych, nauczy się koncentrować na zadaniu, poprawi swoją pamięć, a także nauczy się praktycznego korzystania z zegara i logicznego myślenia.
Jest to idealny sposób na przygotowanie do nauki matematyki.
Aplikacja oferuje szeroką gamę gier interaktywnych. Za wykonywanie zadań dziecko zdobywa punkty i pochwały, co wzbudza zainteresowanie wśród dzieci i rozwija ich umiejętności.
Program jest efektem wieloletniej pracy i doświadczenia stworzony przez neurologopedę, surdologopedę, pedagoga, doktorantkę Warszawkiego Uniwersytetu Medycznego – Anetę Pakiełę.

Opis zawartości.

 • Cyferki – materiał video prezentujący cyfry od 1 do 9.
 • Ile – gra edukacyjna zawierająca naukę liczenia w zakresie do 9. Gra również ćwiczy koncentrację i pamięć wzrokowo-słuchową.
  Na ekranie gry po lewej stronie widoczne są cyferki od 1 do 9, a po prawej stronie wyświetlają się obrazki z różną ilością przedmiotów. Zadaniem dziecka jest policzyć ilość obrazków po prawej stronie i wskazać odpowiadającą im cyfrę. Przykładowe polecenie: Policz rowery i wskaż właściwą cyfrę.
 • Wskaż ile? – gra edukacyjna zawierająca naukę liczenia w zakresie do 9. Gra również ćwiczy koncentrację i pamięć wzrokowo-słuchową.
  Po lewej stronie ekranu widnieją trzy puszki farby z różnymi kolorami. Po prawej stronie ekranu znajduje się osiem obrazków, a każdy z nich różni się od siebie rodzajem i ilością przedstawionych na nich przedmiotów. Na dole ekranu dziecko widzi cyfry od 1 do 9.
  Zadaniem dziecka jest uważnie posłuchać lektora i wykonać jego polecenie. Przykładowe polecenia: Policz owoce i wskaż obrazek z taką samą ilością obiektów.
  Pomaluj na czerwono obrazek na którym jest najmniej obiektów, itp.
 • Jabłka – gra edukacyjna zawierająca naukę dodawania w zakresie do 9.
  Zadaniem dziecka jest posłuchać lektora, przyjrzeć się działaniu na tabliczce i kliknąć na tyle jabłek ile wynosi wynik działania.
 • Jabłka – odejmij– gra edukacyjna zawierająca naukę odejmowania w zakresie do 9.
  Zadaniem dziecka jest posłuchać lektora, przyjrzeć się działaniu na tabliczce i kliknąć na tyle jabłek ile wynosi wynik działania.
 • Bilard – gra edukacyjna zawierająca naukę dodawania i odejmowania w zakresie do 9.
  Zadaniem dziecka jest dodać lub odjąć na tablicy tyle jabłek, aby wynik na tablicy był prawidłowy. Przykładowe równanie:
  2 + _ = 7, 6 – _ = 3.
 • Mały – duży – gra edukacyjna ćwicząca logiczne myślenie i uważne słuchanie poleceń oraz pamięć wzrokowo-słuchową.
  Zawiera naukę rozróżniania i porównywania wielkości/rozmiaru, liczenie części składowych obiektu, rozróżniania kolorów.
  Na ekranie gry znajdują się trzy puszki z farbami w różnym kolorze, osiem obrazków z różnymi pojazdami oraz cyfry od 1-9.
  Zadaniem dziecka jest uważnie posłuchać lektora i wykonać jego polecenie. Przykładowe polecenie: Wybierz kolor i pomaluj obrazki od największego do najmniejszego.
  Znajdź i pomaluj na niebiesko czterokołowe pojazdy, wskaż właściwą cyfrę.
 • Dodawanie 10 – gra edukacyjna zawierająca naukę dodawania w zakresie do 10.
  W grze znajdują się trzy kolumny z cyframi, Zadaniem dziecka jest przesunąć środkową kolumnę z cyframi tak, aby suma cyfr z kolumny po lewej stronie i kolumny środkowej wynosiła 10.
 • Plus, minus 20 – gra edukacyjna zawierająca naukę dodawania i odejmowania w zakresie do 10.
  W grze znajdują się trzy kolumny z cyframi, zadaniem dziecka jest przesunąć środkową kolumnę z cyframi tak, aby suma lub różnica z liczbą po lewej stronie odpowiadała wynikowi z liczbą po prawej stronie.
 • Magazyn – gra dydaktyczna zawiera naukę dodawania trzyelemnetowego w zakresie do 15 oraz ćwiczy pamięć wzrokowo-słuchową.
  Zadaniem dziecka jest uważnie posłuchać lektora, obliczyć i wykonać polecenie. Przykładowe polecenie: załaduj na samochód 4 czerwone skrzynie, 3 niebieskie i tyle zielonych, aby ich suma wynosiła 12. 4 + 3 + _ = 12.
 • Magiczne kwadraty – gra jest układanką dydaktyczną, ćwiczącą logiczne myślenie oraz
  zawiera naukę dodawania trzyelementowego w zakresie do 15.
  W grze dziecko widzi dziewięć kostek/kwadratów, trzy z nich są już wypełnione cyframi, pozostałe mają ukryte trzy różne cyfry, z których tylko jedna jest właściwa. Zadaniem dziecka jest klikać na oznaczone kostki/kwadraty i ustawić je tak, aby suma cyfr w każdym poziomie, pionie i po przekątnych była równa 15.
 • Mnożenie 25 – gra edukacyjna zawierająca naukę mnożenia w zakresie do 25.
  Zadaniem dziecka jest pomnożyć dwie podświetlone na tablicy liczby i kliknąć na jabłko z właściwym wynikiem.
 • Mnożenie przez 9 – gra edukacyjna zawierająca naukę mnożenia przez liczbę 9 w zakresie do 90.
  Dziecko po kliknięciu na ikonę pomocy poznaje prosty sposób mnożenia przez 9 na palcach obu rąk.
  Zadaniem dziecka jest wykonać działanie i wskaż jabłko z właściwym wynikiem.
 • Zegar – gra edukacyjna zawierająca naukę praktycznego korzystania z zegara.
  Zadaniem dziecka jest uważnie posłuchać lektora i za pomocą zielonej łapki, (która odpowiada za wskazówkę minutową) i niebieskiej łapki, (która odpowiada za wskazówkę godzinową) ustawić wskazówki zegara na właściwą godzinę.
  Przykładowe polecenie: lekcja zaczyna się o 13:40 i trwa 45 minut, o której skończy się lekcja?

Instalacja

System Windows

Klikniecie na ikonę „Windows” spowoduje automatyczne ściągnięcie pliku instalacyjnego na twardy dysk . do katalogu C:/Pobrane(Downloads).
Uruchomienie programu otworzy okno instalacyjne. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami.
Program utworzy skrót na pulpicie, z którego można uruchomić nasz pakiet.
Aktualizacja czy ponowne zainstalowanie nie powoduje utraty klucza aktywacyjnego.
W przypadku gdy otworzy się niebieskie okno defendera systemu, proszę kliknąć na „Więcej informacji” a następnie na „Uruchom mimo to”.
Program pobrany z naszej strony jest całkowicie bezpieczny dla komputera.

System Android

Należy przytrzymać ikonę Androida lub kliknąć (zależnie od urządzenia) aż pokaże się pasek wyboru. Kliknij na „pobierz”.
Niestety każdy pobierany program spoza oficjalnych dystrybutorów takich jak GooglePlay wyświetla komunikat o potencjalnym niebezpieczeństwie. Jeśli plik .apk został pobrany z naszego serwera, gwarantujemy jego bezpieczeństwo. Należy w posiadanym urządzeniu wyrazić zgodę na zainstalowanie produktu.
Aktualizacja czy ponowne zainstalowanie nie powoduje utraty klucza aktywacyjnego.

Wersja demonstracyjna online

To darmowa,wybrana gra z pakietu w wersji online. Nie wymaga instalowania dodatkowych wtyczek.
Preferowana przeglądarka to Mozilla (Firefox).
Przeglądarki Chrome i Edge (wersja Chromium) – mogą występować problemy z wyświetlaniem plików video.

Link do pobrania przeglądarki Firefox.

Aktualizacja "Chromium"