Przejdź do treści
logo gobrain

Kreatywny brzdąc. Zestaw 01.

KREATYWNY BRZDĄC to program w formie gry komputerowej stworzony z myślą o przyjemnej i skutecznej nauce. Program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zestaw gier logicznych, rozwijających pamięć i koncentrację.

Odtwórz wideo

Zainstaluj nasz program teraz klikając na właściwą ikonę

Wersja Android - telefon, tablet.

Pliki instalacyjne są darmowe, można je pobrać po kliknięciu na ikonę systemu operacyjnego. Każdy pakiet zawiera kilka darmowych gier. Odblokowanie pozostałych odbywa się przy pomocy klucza aktywacyjnego. Klucz jest jednorazowy, ważny dla każdej wersji programu (Windows, Android) i pakietów w tej samej cenie. Jest przypisany urządzeniu, w którym klucz został aktywowany. Można go aktywować tylko raz.

Awaria twardego dysku lub pełna reinstalacja systemu operacyjnego powoduje utratę ważności klucza.

Pliki instalacyjne są darmowe, można je pobrać po kliknięciu na ikonę systemu operacyjnego.

Każdy pakiet zawiera kilka darmowych gier. Odblokowanie pozostałych odbywa się przy pomocy klucza aktywacyjnego. Klucz jest jednorazowy, ważny dla każdej wersji programu (Windows. Android) i pakietów w tej samej cenie.

Jest przypisany urządzeniu w którym klucz został aktywowany. Można go aktywować tylko raz.

Awaria twardego dysku lub pełna reinstalacja systemu operacyjnego powoduje utratę ważności klucza.

Instrukcja

Ekran wyboru
Podwójne kliknięcie na przycisk „Esc” z klawiatury powoduje wyjście z programu.Klikniecie na dowolny pasek z grą wyświetli informacje z o grze, ponowne klikniecie uruchomi grę.

Ekran gry.
Podwójne kliknięcie na ikonę 'dom” – powrót do ekranu wyboru. Kliknięcie i przytrzymanie ikony głośnika przez 1.5 sek. spowoduje wyciszenie dźwięków ambientu, ponowne kliknięcie aktywuje ambient.

 • Ikona „Info”- podstawowe informacje o celu gry

 • Ikona „help” – pomoc w zadaniu

 • Ikona „powtórz” – powtórz polecenie

 • Ikona „video” – pomoc w postaci filmu instruktażowego.

PDF. Do niektórych gier dodany jest przycisk „Pomoce PDF” z podpiętymi plikami do druku, gry w wersji tradycyjnej, bez korzystania z komputera czy telefonu.

UWAGA!
Wszystkie nasze programy są wolne od wirusów i programów szpiegujących. Są pobierane z naszego, zabezpieczonego serwera.Mimo to niektóre programy antywirusowe z powodu nierozpoznania naszego kodu, mogą ostrzegać przed niebezpieczeństwem.W takich przypadkach prosimy o uruchomienie mimo to.

Gwarantujemy bezpieczeństwo naszych plików.
Warunkiem jest pobieranie z naszej strony i z naszych serwerów.

KREATYWNY BRZDĄC

KREATYWNY BRZDĄC to program w formie gry komputerowej stworzony z myślą o przyjemnej i skutecznej nauce. Program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zestaw gier logicznych, rozwijających pamięć i koncentrację.
ROZWÓJ INTELEKTUALNY
PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA
KREATYWNY BRZDĄC to wybór gier edukacyjnych dla dzieci, doskonale wpływających na ich prawidłowy rozwój. Program motywuje do treningu mózgu poprzez wykorzystanie konwencji zabawy. Dzięki naszemu produktowi dziecko nauczy się koncentrować na zadaniu, poprawi swoją pamięć. Jest to idealny sposób na dopełnienie procesu rozwoju mowy i komunikacji, stymulujący potencjał dziecka oraz przygotowujący do nauki czytania i pisania.
EFEKTY TRENINGU z programem KREATYWNY BRZDĄC:
– usprawnienie pamięci wzrokowo – słuchowej,
– ćwiczenie pamięci sekwencyjnej,
– usprawnienie koncentracji i uwagi słuchowej,
– ćwiczenie słuchu fonematycznego,
– wprowadzenie dziecka w świat matematyki,
– ćwiczenie logicznego myślenia,
– ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej będącej podstawą umiejętności pisania i czytania,
– ćwiczenie myślenia przestrzennego i orientacji przestrzennej,
– umiejętność segregowania przedmiotów według kategorii,
– poprawna wymowa.
CO ZAWIERA PAKIET?
Gry edukacyjne – uczące i sprawdzające zdobyte umiejętności w celu doskonalenia efektów nauki, wykorzystując formułę nauki przez zabawę.
Dla lepszych efektów nauki dziecko ma możliwość poprawienia zadań, w których popełniło błędy.
NORMALIZACJA WRAŻLIWOŚCI SŁUCHOWEJ
KSZTAŁTOWANIE UWAGI SŁUCHOWEJ
Dystraktor dźwiękowy (ambient) to zastosowanie dźwięków w tle. W programie wykorzystano dźwięki z otoczenia imitujące naturalnie występujące odgłosy takie jak: szum uliczny, odgłosy rozmów, przyrody. Często u dzieci występuje nadwrażliwość słuchowa, która wyraża się tym, że dziecko często zatyka uszy, ma poczucie dyskomfortu w miejscach, gdzie występuje naraz wiele dźwięków.
Często dzieci mają problem ze skupieniem się na tym, co się do nich mówi, potrzebują kilkakrotnego powtórzenia polecenia. Dystraktor dźwiękowy uczy skupienia się na istotnej informacji, ignorowaniu nieistotnych dźwięków z otoczenia. Celem jest kształtowanie uwagi i koncentracji, odporności na rozpraszanie poprzez zastosowanie siły dystraktora dźwiękowego, adaptacyjnie dostosowującego się do możliwości dziecka. Funkcja ta przyczynia się do normalizacji wrażliwości słuchowej. W przypadku występowania trudności z wykonaniem zadania moc dystraktora zmniejsza się, a w przypadku udzielania prawidłowych odpowiedzi jego siła zwiększa się.
Co zrobić, gdy dziecko ma dużą nadwrażliwość na dźwięki?
Należy dostosować poziom głośności do preferencji dziecka, w początkowej fazie ćwiczeń można dźwięki w tle wyciszyć przytrzymując ikonę z głośnikiem przez 1,5 sekundy. Funkcja ta automatycznie sama włączy się przy kolejnym zadaniu. Wyciszanie stosować w wyjątkowych przypadkach, ponieważ ta funkcja jest szczególnie wskazana u dzieci z nadwrażliwością słuchową, dzięki niej dziecko w miarę treningu uczy się ignorować dźwięki w tle a wrażliwość słuchowa normalizuje się.

 

KREATYWNY BRZDĄC. ZESTAW 01.

DLA KOGO? CO ZAWIERA PROGRAM?
Zestaw zawiera gry logiczne, rozwijające pamięć i koncentrację. Dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
TRENING MÓZGU
Program z tej serii to wybór gier edukacyjnych motywujących do treningu mózgu poprzez wykorzystanie konwencji zabawy.
Nasza aplikacja stymuluje rozwój i potencjał dziecka.
Dzięki naszej aplikacji dziecko nauczy się koncentrować na zadaniu, poprawi swoją pamięć, nauczy się nazw kolorów, kształtów, umiejętności segregowania przedmiotów według kategorii, rozpoznawania odgłosów zwierząt, ćwiczy pamięć sekwencyjną.
Aplikacja oferuje szeroką gamę gier interaktywnych. Za wykonywanie zadań dziecko zdobywa punkty i pochwały, co wzbudza zainteresowanie wśród dzieci i rozwija ich umiejętności.
Program jest efektem wieloletniej pracy i doświadczenia stworzony przez neurologopedę, surdologopedę, pedagoga, doktorantkę Warszawkiego Uniwersytetu Medycznego – Anetę Pakiełę.

Opis zawartości.

 • Kolory – gra uczy rozpoznawania i nazywania podstawowych kolorów: żółty, zielony, niebieski, czerwony, różowy, pomarańczowy itp. Gra jest także treningiem pamięci wzrokowo-słuchowej i sekwencyjnej.
  Gra składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie dziecko wybiera kolor, słucha jego nazwy i wskazuje obrazek, który jest dokładnie w tym samym kolorze.
  W drugim etapie gry zadaniem dziecka jest posłuchać i zaznaczyć kolory w odpowiedniej kolejności według wskazań lektora.

 • Trzy obrazki – gra jest układanką dydaktyczną, zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania, ćwiczącą umiejętność segregowania przedmiotów według kategorii.
  W grze pojawiają się trzy obrazki, jeden z nich nie pasuje do pozostałych. Zadaniem dziecka jest wskać który i uzasadnić swój wybór, np. cebula-truskawka-jabłko – cebula jest warzywem, truskawka i jabłko to owoc.

 • Obok, nad, pod – gra uczy dziecko pojęć dotyczących myślenia przestrzennego i orientacji przestrzennej (obok, nad, pod, za, na, pomiędzy, itp.,) oraz rozpoznawania podstawowych figur geometrycznych i rozróżniania kolorów. Dziecko podczas gry układa kształty względem innego przedmiotu według polecenia lektora, np. Ułóż czerwony kwadrat pod zielonym trójkątem…

 • Czego brakuje? – gra jest układanką dydaktyczną, ćwiczącą koncentrację i pamięć wzrokowo-słuchową.
  Zadaniem dziecka jest przyjrzeć się uważnie obrazkowi, zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Następnie dziecko widzi osiem różnych wersji jednego obrazka, w każdym z nich brakuje jednego detalu. Dziecko wskazuje na obrazku miejsce, w którym brakuje właściwego elementu.

 • Puzzel – gra jest układanką dydaktyczną, zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania. Gra również ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
  Zadaniem dziecka jest ułożyć podzieloną na kilka części układankę. Układanka składa się z obrazka i liter, które tworzą nazwę rzeczownika przedstawionego na obrazku. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że dziecko musi ułożyć układankę w maksymalnie pięciu ruchach.

 • Odgłosy zwierząt – gra ćwiczy pamięć sekwencyjną i wzrokowo-słuchową.
  Zadaniem dziecka jest wysłuchać uważnie trzech dźwięków wydawanych przez zwierzęta (kot, pies), zapamiętać ich odgłosy i zaznaczyć odpowiednią kolejność usłyszanych dźwięków.

 • Kształty – gra jest układanką dydaktyczną, zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania, ćwiczącą umiejętność segregowania przedmiotów według kategorii oraz pamięć wzrokowo-słuchową i sekwencyjną.
  Gra składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie zadaniem dziecka jest posegregowanie przedmiotów według kształtu: okrągłe, trójkątne i prostokątne.
  W drugim etapie gry zadaniem dziecka jest posłuchać uważnie i przesunąć obrazki w odpowiednie miejsca i w odpowiedniej kolejności według wskazań lektora.

 • Zwierzęta domowe – gra ćwiczy pamięć sekwencyjną i wzrokowo-słuchową.
  Zadaniem dziecka jest wysłuchać uważnie dźwięków wydawanych przez zwierzęta (kura, krowa, świnka, owca, pies), zapamiętać ich odgłosy i zaznaczyć odpowiednią ilość i kolejność usłyszanych dźwięków.

 • Fabryka kolorów – gra uczy rozpoznawania i nazywania podstawowych kolorów oraz cyfr w zakresie do 8. Jednocześnie jest treningiem pamięci sekwencyjnej i wzrokowo-słuchowej.
  Zadaniem dziecka jest posłuchać uważnie, następnie wybrać kolor według wskazówek lektora i pomalować właściwe kule, np. pomaluj drugą kulę na brązowo, a piątą na niebiesko.

 • Zawody – gra jest układanką dydaktyczną zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania, ćwiczącą umiejętność segregowania przedmiotów według kategorii.
  Gra polega na przyporządkowaniu osób wykonujących różne zawody do przedmiotów lub miejsc związanych z tym zawodem, np. marynarz do statku, górnik do kopalni itp.
  Dodatkowym atutem gry jest to, że przy każdym obrazku znajduje się głośnik, po którego odsłuchaniu usłyszymy nazwę wykonywanego zawodu lub przedmiotu/ miejsca z nim związanego, dzięki temu dziecko dodatkowo ćwiczy poprawną wymowę.

 • Pomaluj misia – gra uczy rozpoznawania i nazywania podstawowych kolorów. Jednocześnie jest treningiem koncentracji i pamięci wzrokowo-słuchowej.
  Zadaniem dziecka jest posłuchać uważnie lektora i pomalować na odpowiedni kolor właściwe części misia, np. uszy misia są brązowe, a ich środek jest żółty itd.

 • Pojazdy – gra jest układanką dydaktyczną, zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania, ćwiczącą umiejętność segregowania przedmiotów według kategorii oraz pamięć wzrokowo-słuchową i sekwencyjną.
  Gra składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie zadaniem dziecka jest posegregowanie pojazdów według trzech kategorii: ziemia – pojazdy jeżdżące, niebo – pojazdy latające, woda – pojazdy pływające.
  W drugim etapie gry zadaniem dziecka jest posłuchać uważnie i przesunąć obrazki w odpowiednie miejsca i w odpowiedniej kolejności według wskazań lektora.

 • Krowa, owca – gra ćwiczy pamięć sekwencyjną i wzrokowo-słuchową.
  Zadaniem dziecka jest wysłuchać uważnie trzech dźwięków wydawanych przez zwierząta (krowa, owca), zapamiętać ich odgłosy i zaznaczyć odpowiednią kolejność usłyszanych dźwięków.

 • Karty – gra jest układanką dydaktyczną zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania, ćwiczącą umiejętność segregowania przedmiotów według kategorii. Jednocześnie jest treningiem koncentracji i pamięci sekwencyjnej
  Gra składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie gry należy odpowiednio dobrać karty parami tak, aby łączył je w związek funkcjonalny np.: malarz-puszka farby-pędzle. Obrazki w szeregu nie mogą się powtarzać.
  W drugim etapie dziecko ćwiczy pamięć sekwencyjną i układa karty według usłyszanego polecenia..

Instalacja

System Windows

Klikniecie na ikonę „Windows” spowoduje automatyczne ściągnięcie pliku instalacyjnego na twardy dysk . do katalogu C:/Pobrane(Downloads).
Uruchomienie programu otworzy okno instalacyjne. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami.
Program utworzy skrót na pulpicie, z którego można uruchomić nasz pakiet.
Aktualizacja czy ponowne zainstalowanie nie powoduje utraty klucza aktywacyjnego.
W przypadku gdy otworzy się niebieskie okno defendera systemu, proszę kliknąć na „Więcej informacji” a następnie na „Uruchom mimo to”.
Program pobrany z naszej strony jest całkowicie bezpieczny dla komputera.

System Android

Należy przytrzymać ikonę Androida lub kliknąć (zależnie od urządzenia) aż pokaże się pasek wyboru. Kliknij na „pobierz”.
Niestety każdy pobierany program spoza oficjalnych dystrybutorów takich jak GooglePlay wyświetla komunikat o potencjalnym niebezpieczeństwie. Jeśli plik .apk został pobrany z naszego serwera, gwarantujemy jego bezpieczeństwo. Należy w posiadanym urządzeniu wyrazić zgodę na zainstalowanie produktu.
Aktualizacja czy ponowne zainstalowanie nie powoduje utraty klucza aktywacyjnego.

Wersja demonstracyjna online

To darmowa,wybrana gra z pakietu w wersji online. Nie wymaga instalowania dodatkowych wtyczek.
Preferowana przeglądarka to Mozilla (Firefox).
Przeglądarki Chrome i Edge (wersja Chromium) – mogą występować problemy z wyświetlaniem plików video.

Link do pobrania przeglądarki Firefox.

Aktualizacja "Chromium"