Przejdź do treści
logo gobrain

Zabawy logopedyczne Zestaw 02

Zestaw gier logopedycznych. Rozwijające pamięć i koncentrację. Dla dzieci w wieku od 3 lat.

Odtwórz wideo

Zainstaluj nasz program teraz klikając na właściwą ikonę

Wersja Android na telefony i tablety.

Pliki instalacyjne są darmowe, można je pobrać po kliknięciu na ikonę systemu operacyjnego. Każdy pakiet zawiera kilka darmowych gier. Odblokowanie pozostałych odbywa się przy pomocy klucza aktywacyjnego. Klucz jest jednorazowy, ważny dla każdej wersji programu (Windows, Android) i pakietów w tej samej cenie.Jest przypisany urządzeniu, w którym klucz został aktywowany. Można go aktywować tylko raz.

Awaria twardego dysku lub pełna reinstalacja systemu operacyjnego powoduje utratę ważności klucza.

Instrukcja

Ekran wyboru
Podwójne kliknięcie na przycisk „Esc” z klawiatury powoduje wyjście z programu.Klikniecie na dowolny pasek z grą wyświetli informacje z o grze, ponowne klikniecie uruchomi grę.

Ekran gry.
Podwójne kliknięcie na ikonę 'dom” – powrót do ekranu wyboru. Kliknięcie i przytrzymanie ikony głośnika przez 1.5 sek. spowoduje wyciszenie dźwięków ambientu, ponowne kliknięcie aktywuje ambient.

 • Ikona „Info”- podstawowe informacje o celu gry

 • Ikona „help” – pomoc w zadaniu

 • Ikona „powtórz” – powtórz polecenie

 • Ikona „video” – pomoc w postaci filmu instruktażowego.

PDF. Do niektórych gier dodany jest przycisk „Pomoce PDF” z podpiętymi plikami do druku, gry w wersji tradycyjnej, bez korzystania z komputera czy telefonu.

UWAGA!
Wszystkie nasze programy są wolne od wirusów i programów szpiegujących. Są pobierane z naszego, zabezpieczonego serwera.Mimo to niektóre programy antywirusowe z powodu nierozpoznania naszego kodu, mogą ostrzegać przed niebezpieczeństwem.W takich przypadkach prosimy o uruchomienie mimo to.

Gwarantujemy bezpieczeństwo naszych plików.
Warunkiem jest pobieranie z naszej strony i z naszych serwerów.

ZABAWY LOGOPEDYCZNE

ZABAWY LOGOPEDYCZNE to program w formie gry komputerowej stworzony z myślą o przyjemnej i skutecznej nauce mowy. Program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
DOSKONAŁA POMOC LOGOPEDYCZNA
PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA
Zabawy logopedyczne doskonale wpływają na prawidłowy rozwój mowy dziecka, dlatego jest polecany jako uzupełnienie terapii logopedycznej.
Dzięki programowi dziecko uczy się prawidłowo wymawiać głoski, rozpoznaje je bądź utrwala ich znajomość. Zabawy logopedyczne również przygotowują dziecko do nauki czytania i pisania.

Efekty treningu z programem Zabawy logopedyczne:
– poprawna wymowa,
– znajomość liter,
– przygotowanie do nauki płynnego czytania,
– usprawnienie pamięci wzrokowo – słuchowej,
– ćwiczenie pamięci sekwencyjnej,
– usprawnienie koncentracji i uwagi słuchowej,
– ćwiczenie słuchu fonematycznego,
– wprowadzenie dziecka w świat matematyki,
– ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej będącej podstawą umiejętności pisania i czytania,
– ćwiczenie myślenia przestrzennego i orientacji przestrzennej,
– ćwiczenie logicznego myślenia.

CO ZAWIERA PAKIET?
Na każdy pakiet składają się:
– Video prezentacja – podczas której dziecko poznaje wyrazy zaczynające się na daną literkę.
– Gry Nauka – to właściwa nauka literek.
– Gry Test – wymagające zastosowania nabytych umiejętności w celu doskonalenia efektów nauki, wykorzystując formułę nauki przez zabawę.
Dla lepszych efektów nauki dziecko ma możliwość poprawienia zadań, w których poprawiło błędy.
NORMALIZACJA WRAŻLIWOŚCI SŁUCHOWEJ
KSZTAŁTOWANIE UWAGI SŁUCHOWEJ
Dystraktor dźwiękowy (ambient) to zastosowanie dźwięków w tle. W programie wykorzystano dźwięki z otoczenia imitujące naturalnie występujące odgłosy takie jak: szum uliczny, odgłosy rozmów, przyrody. Często u dzieci występuje nadwrażliwość słuchowa, która wyraża się tym, że dziecko często zatyka uszy, ma poczucie dyskomfortu w miejscach, gdzie występuje naraz wiele dźwięków.
Często dzieci mają problem ze skupieniem się na tym, co się do nich mówi, potrzebują kilkakrotnego powtórzenia polecenia. Dystraktor dźwiękowy uczy skupienia się na istotnej informacji, ignorowaniu nieistotnych dźwięków z otoczenia. Celem jest kształtowanie uwagi i koncentracji, odporności na rozpraszanie poprzez zastosowanie siły dystraktora dźwiękowego, adaptacyjnie dostosowującego się do możliwości dziecka. Funkcja ta przyczynia się do normalizacji wrażliwości słuchowej. W przypadku występowania trudności z wykonaniem zadania moc dystraktora zmniejsza się, a w przypadku udzielania prawidłowych odpowiedzi jego siła zwiększa się.
Co zrobić, gdy dziecko ma dużą nadwrażliwość na dźwięki?
Należy dostosować poziom głośności do preferencji dziecka, w początkowej fazie ćwiczeń można dźwięki w tle wyciszyć przytrzymując ikonę z głośnikiem przez 1,5 sekundy. Funkcja ta automatycznie sama włączy się przy kolejnym zadaniu. Wyciszanie stosować w wyjątkowych przypadkach, ponieważ ta funkcja jest szczególnie wskazana u dzieci z nadwrażliwością słuchową, dzięki niej dziecko w miarę treningu uczy się ignorować dźwięki w tle a wrażliwość słuchowa normalizuje się.
.

ZABAWY LOGOPEDYCZNE Zestaw 02

DLA KOGO?CO ZAWIERA PROGRAM?
Zestaw gier logopedycznych. Rozwijające pamięć i koncentrację. Dla dzieci w wieku od 3 lat.
WSPARCIE TERAPII MOWY
Aplikacja logopedyczna zawiera ćwiczenia, które wspierają prawidłowy rozwój mowy i komunikacji. Dzięki różnorodności gier motywuje do ćwiczeń przez zabawę.
Zestaw ten zawiera ćwiczenia kształtujące: słuch fonemowy, pamięć i koncentrację, ćwiczy zapamiętywanie sekwencji dźwięków, obrazków, rozpoznawanie i różnicowanie podobnie brzmiących do siebie głosek, sylab, wyrazów. Uczy różnicowania i segregowania przedmiotów według wielkości, rozpoznawania faz artykulacyjnych wyrazu: początek, środek i koniec wyrazu, uczy logicznego myślenia.
Aplikacja oferuje szeroką gamę gier interaktywnych. Za wykonywanie zadań dziecko zdobywa punkty i pochwały, co wzbudza zainteresowanie wśród dzieci i rozwija ich umiejętności.
Program jest efektem wieloletniej pracy i doświadczenia stworzony przez neurologopedę, surdologopedę, pedagoga, doktorantkę Warszawkiego Uniwersytetu Medycznego – Anetę Pakiełę.

Opis zawartości.

 • Słuch fonemowy – gra ćwiczy słuch fonemowy, czyli zdolność odróżniania od siebie głosek. Fonem jest podstawową jednostką strukturalną systemu dźwiękowego języka, realizuje się w mowie za pomocą głosek. Słuch fonemowy pozwala na rozróżnianie poszczególnych fonemów, które podobnie brzmią, ale tworzą zupełnie inne wyrazy. Dobrze wykształcony słuch fonemowy jest niezbędny do prawidłowego rozwoju mowy, pisania i czytania.
  Dziecko podczas gry słyszy dwa takie same lub podobnie brzmiące do siebie wyrazy. Jeśli jest to identycznie brzmiące słowo zaznacza obrazek z dwoma dziewczynkami, jeśli wyraz brzmi podobnie, jednak różni się słyszaną głoską, zaznacza obrazek z dziewczynką i dorosłą panią.

 • Dźwięki – pojazdy – gra ćwiczy pamięć sekwencyjną i wzrokowo-słuchową. Zadaniem dziecka jest wysłuchać uważnie kilku dźwięków wydawanych przez pojazdy (pociąg, silnik ciężarówki, silnik motoru, silnik samochodu osobowego, sygnał karetki), zapamiętać ich kolejność i zaznaczyć obrazki przedstawiające dane pojazdy w takiej kolejności, w jakiej usłyszało wydawane dźwięki.

 • Karty – gra jest układanką dydaktyczną zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania.
  Gra składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie karty należy odpowiednio dobrać parami tak, aby łączył je w związek funkcjonalny np.: fortepian-harmonijka-skrzypce.
  W drugim etapie dziecko ćwiczy pamięć sekwencyjną oraz wzrokowo-słuchową i układa karty według usłyszanego polecenia.

 • Owoce. Małe duże – gra edukacyjna polegająca na segregowaniu owoców według wielkości. Dzięki segregowaniu dziecko rozpoznaje różnice i podobieństwa między przedmiotami. Taka umiejętność pomaga w matematyce, nauce pisania i czytania oraz w wielu innych dziedzinach. Dodatkowo dziecko uczy się rozpoznawać owoce i ich nazwy.

 • Zwierzęta – gra edukacyjna polegająca na segregowaniu zwierząt według wielkości. Dzięki segregowaniu dziecko rozpoznaje różnice i podobieństwa między przedmiotami. Taka umiejętność pomaga w matematyce, nauce pisania i czytania oraz w wielu innych dziedzinach. Dodatkowo dziecko uczy się rozpoznawać zwierzęta i ich nazwy.

 • Symetria – gra jest układanką dydaktyczną, która polega na dopasowaniu dwóch symetrycznych połówek obrazka będących dla siebie lustrzanym odbiciem, aby stworzyć jedną, pasującą całość. Zadaniem gry jest rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

 • Paronimy S i C – paronimy, to wyrazy o podobnym brzmieniu, ale zupełnie innym znaczeniu. Wykorzystanie paronimów w logopedii służy temu, aby przy okazji zabaw językowych stymulować rozwój słuchu fonematycznego. Zadaniem gry jest ćwiczenie różnicowania słuchowego w zakresie głosek S i C oraz utrwalanie wzorca słuchowego i wizualnego tych głosek.

 • Paronimy Sz i S – paronimy, to wyrazy o p odobnym brzmieniu, ale zupełnie innym znaczeniu. Wykorzystanie paronimów w logopedii służy temu, aby przy okazji zabaw językowych stymulować rozwój słuchu fonematycznego. Zadaniem gry jest ćwiczenie różnicowania słuchowego w zakresie głosek SZ i S oraz utrwalanie wzorca słuchowego i wizualnego tych głosek.

 • Paronimy Ż i SZ – paronimy, to wyrazy o podobnym brzmieniu, ale zupełnie innym znaczeniu. Wykorzystanie paronimów w logopedii służy temu, aby przy okazji zabaw językowych stymulować rozwój słuchu fonematycznego. Zadaniem gry jest ćwiczenie różnicowania słuchowego w zakresie głosek Ż i SZ oraz utrwalanie wzorca słuchowego i wizualnego tych głosek.

 • Paronimy Cz i C – paronimy, to wyrazy o podobnym brzmieniu, ale zupełnie innym znaczeniu. Wykorzystanie paronimów w logopedii służy temu, aby przy okazji zabaw językowych stymulować rozwój słuchu fonematycznego. Zadaniem gry jest ćwiczenie różnicowania słuchowego w zakresie głosek CZ i C oraz utrwalanie wzorca słuchowego i wizualnego tych głosek.

 • Paronimy Zi i Si – paronimy, to wyrazy o podobnym brzmieniu, ale zupełnie innym znaczeniu. Wykorzystanie paronimów w logopedii służy temu, aby przy okazji zabaw językowych stymulować rozwój słuchu fonematycznego. Zadaniem gry jest ćwiczenie różnicowania słuchowego w zakresie głosek Zi i Si oraz utrwalanie wzorca słuchowego i wizualnego tych głosek.

 • Paronimy B i P – paronimy, to wyrazy o podobnym brzmieniu, ale zupełnie innym znaczeniu. Wykorzystanie paronimów w logopedii służy temu, aby przy okazji zabaw językowych stymulować rozwój słuchu fonematycznego. Zadaniem gry jest ćwiczenie różnicowania słuchowego w zakresie głosek B i P oraz utrwalanie wzorca słuchowego i wizualnego tych głosek.

 • Wąż – gra polega na dopasowaniu obrazka, który zaczyna się na literę taką na jaką kończy się nazwa obrazka głównego. Dla ułatwienia zadania, gdy dziecko kliknie na obrazek usłyszy jego nazwę. Gra ćwiczy analizę słuchową wyrazów oraz uczy rozpoznawać i wyodrębniać głoski w wyrazach.

Instalacja

System Windows

Klikniecie na ikonę „Windows” spowoduje automatyczne ściągnięcie pliku instalacyjnego na twardy dysk . do katalogu C:/Pobrane(Downloads).
Uruchomienie programu otworzy okno instalacyjne. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami.
Program utworzy skrót na pulpicie, z którego można uruchomić nasz pakiet.
Aktualizacja czy ponowne zainstalowanie nie powoduje utraty klucza aktywacyjnego.
W przypadku gdy otworzy się niebieskie okno defendera systemu, proszę kliknąć na „Więcej informacji” a następnie na „Uruchom mimo to”.
Program pobrany z naszej strony jest całkowicie bezpieczny dla komputera.

System Android

Należy przytrzymać ikonę Androida lub kliknąć (zależnie od urządzenia) aż pokaże się pasek wyboru. Kliknij na „pobierz”.
Niestety każdy pobierany program spoza oficjalnych dystrybutorów takich jak GooglePlay wyświetla komunikat o potencjalnym niebezpieczeństwie. Jeśli plik .apk został pobrany z naszego serwera, gwarantujemy jego bezpieczeństwo. Należy w posiadanym urządzeniu wyrazić zgodę na zainstalowanie produktu.
Aktualizacja czy ponowne zainstalowanie nie powoduje utraty klucza aktywacyjnego.

Link do pobrania przeglądarki Firefox.

Aktualizacja "Chromium"