Przejdź do treści
logo gobrain

Fun with letters. Vowels AOUEIY.

Alfabet dla dzieci. Nauka alfabetu z ilustracjami. Literki dla dzieci, język angielski. Zawierający gry i zabawy literowe dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

Odtwórz wideo

Zainstaluj nasz program teraz klikając na właściwą ikonę

Wersja Android - telefon, tablet.

Pliki instalacyjne są darmowe, można je pobrać po kliknięciu na ikonę systemu operacyjnego. Każdy pakiet zawiera kilka darmowych gier. Odblokowanie pozostałych odbywa się przy pomocy klucza aktywacyjnego. Klucz jest jednorazowy, ważny dla każdej wersji programu (Windows, Android) i pakietów w tej samej cenie.Jest przypisany urządzeniu, w którym klucz został aktywowany. Można go aktywować tylko raz.

Awaria twardego dysku lub pełna reinstalacja systemu operacyjnego powoduje utratę ważności klucza.

Pliki instalacyjne są darmowe, można je pobrać po kliknięciu na ikonę systemu operacyjnego.

Każdy pakiet zawiera kilka darmowych gier. Odblokowanie pozostałych odbywa się przy pomocy klucza aktywacyjnego. Klucz jest jednorazowy, ważny dla każdej wersji programu (Windows, Android) i pakietów w tej samej cenie.

Jest przypisany urządzeniu w którym klucz został aktywowany. Można go aktywować tylko raz.

Awaria twardego dysku lub pełna reinstalacja systemu operacyjnego powoduje utratę ważności klucza.

Instrukcja

Ekran wyboru
Podwójne kliknięcie na przycisk „Esc” z klawiatury powoduje wyjście z programu.Klikniecie na dowolny pasek z grą wyświetli informacje z o grze, ponowne klikniecie uruchomi grę.

Ekran gry.
Podwójne kliknięcie na ikonę 'dom” – powrót do ekranu wyboru. Kliknięcie i przytrzymanie ikony głośnika przez 1.5 sek. spowoduje wyciszenie dźwięków ambientu, ponowne kliknięcie aktywuje ambient.

 • Ikona „Info”- podstawowe informacje o celu gry

 • Ikona „help” – pomoc w zadaniu

 • Ikona „powtórz” – powtórz polecenie

 • Ikona „video” – pomoc w postaci filmu instruktażowego.

PDF. Do niektórych gier dodany jest przycisk „Pomoce PDF” z podpiętymi plikami do druku, gry w wersji tradycyjnej, bez korzystania z komputera czy telefonu.

UWAGA!
Wszystkie nasze programy są wolne od wirusów i programów szpiegujących. Są pobierane z naszego, zabezpieczonego serwera.Mimo to niektóre programy antywirusowe z powodu nierozpoznania naszego kodu, mogą ostrzegać przed niebezpieczeństwem.W takich przypadkach prosimy o uruchomienie mimo to.

Gwarantujemy bezpieczeństwo naszych plików.
Warunkiem jest pobieranie z naszej strony i z naszych serwerów.

ENGLISH FOR KIDS

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ENGLISH FOR KIDS to program w formie gry komputerowej stworzony z myślą o przyjemnej i skutecznej nauce literek i języka angielskiego.
ROZWÓJ INTELEKTUALNY
PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA
English for kids to wybór gier edukacyjnych dla dzieci, doskonale wpływających na ich prawidłowy rozwój. Program motywuje do treningu mózgu poprzez wykorzystanie konwencji zabawy. Jest to idealny sposób na dopełnienie procesu rozwoju mowy i komunikacji, stymulujący potencjał dziecka oraz przygotowujący do nauki czytania i pisania w języku angielskim.

ĆWICZENIE UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA I PISANIA
Program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Dzięki programowi dziecko uczy się literek, rozpoznaje je bądź utrwala ich znajomość. Znając literki, łączy je w sylaby, a następnie w wyrazy, dzięki czemu przygotowuje się do nauki płynnego czytania.
TERAPIA LOGOPEDYCZNA
Program również doskonale wpływa na prawidłowy rozwój mowy dziecka, dlatego jest polecany jako uzupełnienie terapii logopedycznej.
EFEKTY TRENINGU z programem ENGLISH FOR KIDS:
– poprawna wymowa liter i słówek w języku angielskim,
– znajomość liter,
– przygotowanie do nauki płynnego czytania,
– usprawnienie pamięci wzrokowo – słuchowej,
– usprawnienie koncentracji i uwagi słuchowej,
– ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej będącej podstawą umiejętności pisania i czytania.
CO ZAWIERA PAKIET?
Na każdy pakiet składają się:
– Video prezentacja – podczas której dziecko poznaje wyrazy zaczynające się na daną literkę.
– Gry Nauka – to właściwa nauka literek.
– Gry Test – wymagające zastosowania nabytych umiejętności w celu doskonalenia efektów nauki, wykorzystując formułę nauki przez zabawę.
Dla lepszych efektów nauki dziecko ma możliwość poprawienia zadań, w których popełniło błędy.

NORMALIZACJA WRAŻLIWOŚCI SŁUCHOWEJ
KSZTAŁTOWANIE UWAGI SŁUCHOWEJ
Dystraktor dźwiękowy (ambient) to zastosowanie dźwięków w tle. W programie wykorzystano dźwięki z otoczenia imitujące naturalnie występujące odgłosy takie jak: szum uliczny, odgłosy rozmów, przyrody. Często u dzieci występuje nadwrażliwość słuchowa, która wyraża się tym, że dziecko często zatyka uszy, ma poczucie dyskomfortu w miejscach, gdzie występuje naraz wiele dźwięków.
Często dzieci mają problem ze skupieniem się na tym, co się do nich mówi, potrzebują kilkakrotnego powtórzenia polecenia. Dystraktor dźwiękowy uczy skupienia się na istotnej informacji, ignorowaniu nieistotnych dźwięków z otoczenia. Celem jest kształtowanie uwagi i koncentracji, odporności na rozpraszanie poprzez zastosowanie siły dystraktora dźwiękowego, adaptacyjnie dostosowującego się do możliwości dziecka. Funkcja ta przyczynia się do normalizacji wrażliwości słuchowej. W przypadku występowania trudności z wykonaniem zadania moc dystraktora zmniejsza się, a w przypadku udzielania prawidłowych odpowiedzi jego siła zwiększa się.
Co zrobić, gdy dziecko ma dużą nadwrażliwość na dźwięki?
Należy dostosować poziom głośności do preferencji dziecka, w początkowej fazie ćwiczeń można dźwięki w tle wyciszyć przytrzymując ikonę z głośnikiem przez 1,5 sekundy. Funkcja ta automatycznie sama włączy się przy kolejnym zadaniu. Wyciszanie stosować w wyjątkowych przypadkach, ponieważ ta funkcja jest szczególnie wskazana u dzieci z nadwrażliwością słuchową, dzięki niej dziecko w miarę treningu uczy się ignorować dźwięki w tle a wrażliwość słuchowa normalizuje się.

FUN WITH LETTERS. VOWELS A O U E I Y.

DLA KOGO? CO ZAWIERA PROGRAM?
Zestaw zawiera gry i zabawy literowe dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
Program zawiera gry edukacyjne motywujący do nauki literek i słówek w języku angielskim przez zabawę.
WSPARCIE TERAPII MOWY
Program z tej serii to wybór gier edukacyjnych motywujących do nauki języka angielskiego.
Dzięki naszej aplikacji dziecko uczy się prawidłowej pisowni i wymowy angielskich słówek w zakresie samogłosek.
Aplikacja składa się z ćwiczeń, które wspierają prawidłowy rozwój mowy i komunikacji oraz przygotowują do nauki czytania i pisania w języku angielskim.
Dzięki naszej aplikacji dziecko nauczy się rozpoznawania angielskich samogłosek, ich wymowy oraz łączenia głosek z innymi literami tworząc sylaby, a następnie wyrazy w języku angielskim.
Program jest tak skonstruowany, że zawiera gry, które podzielone są na naukę oraz test sprawdzający umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy.
Aplikacja oferuje szeroką gamę gier interaktywnych. Za wykonywanie zadań dziecko zdobywa punkty i pochwały, co wzbudza zainteresowanie wśród dzieci i rozwija ich umiejętności.
Program jest efektem wieloletniej pracy i doświadczenia stworzony przez neurologopedę, surdologopedę, pedagoga, doktorantkę Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Anetę Pakiełę.

Opis zawartości.

 • A O – gra edukacyjna prezentująca wyrazy wraz z obrazkami zaczynające się na literkę A i O w języku angielskim.
 • Word Cross A – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanej głoski A, polegająca na układaniu liter w słowa w języku angielskim. Zadaniem dziecka jest nazwać widoczny obrazek i przesunąć właściwe literki w miejsce krzyżówki tak, aby utworzyły nazwę obrazka. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania oraz usprawnia koncentrację i pamięć wzrokowo-słuchową.
 • Word Cross O – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanej głoski O, polegająca na układaniu liter w słowa w języku angielskim. Zadaniem dziecka jest nazwać widoczny obrazek i przesunąć właściwe literki w miejsce krzyżówki tak, aby utworzyły nazwę obrazka. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania oraz usprawnia koncentrację i pamięć wzrokowo-słuchową.
 • E U – gra edukacyjna prezentująca wyrazy wraz z obrazkami zaczynające się na literkę E i U w języku angielskim.
 • Word Cross E – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanej głoski E, polegająca na układaniu liter w słowa w języku angielskim. Zadaniem dziecka jest nazwać widoczny obrazek i przesunąć właściwe literki w miejsce krzyżówki tak, aby utworzyły nazwę obrazka. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania oraz usprawnia koncentrację i pamięć wzrokowo-słuchową.
  6) Word Cross U – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanej głoski U, polegająca na układaniu liter w słowa w języku angielskim. Zadaniem dziecka jest nazwać widoczny obrazek i przesunąć właściwe literki w miejsce krzyżówki tak, aby utworzyły nazwę obrazka. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania oraz usprawnia koncentrację i pamięć wzrokowo-słuchową.
 • Test AOEU – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanych samogłosek. Gra polega na zbieraniu jabłek do koszyka z odpowiednimi samogłoskami według polecenia lektora. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania

 

 • Wagons 01 – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanych samogłosek. Zadaniem dziecka jest uważne słuchanie lektora i wykonanie poleceń. W grze widzimy wagony z samogłoskami i klikamy na wagon z usłyszaną samogłoską. Gra ćwiczy poprawną wymowę angielskich literek i słówek, a także przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania oraz usprawnia koncentrację i pamięć wzrokowo-słuchową.
 • Wagons 02 – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanych samogłosek. Zadaniem dziecka jest uważne słuchanie lektora i wykonanie poleceń. W grze widzimy wagony z samogłoskami i klikamy na wagon z usłyszaną samogłoską. Gra ćwiczy poprawną wymowę angielskich literek i słówek, a także przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania oraz usprawnia koncentrację i pamięć wzrokowo-słuchową.
 • Wagons 03 – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanych samogłosek. Zadaniem dziecka jest uważne słuchanie lektora i wykonanie poleceń. W grze widzimy wagony z samogłoskami i klikamy na wagon z usłyszaną samogłoską. Gra ćwiczy poprawną wymowę angielskich literek i słówek, a także przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania oraz usprawnia koncentrację i pamięć wzrokowo-słuchową.
 • Wagons 04 – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanych samogłosek. Zadaniem dziecka jest uważne słuchanie lektora i wykonanie poleceń. W grze widzimy wagony z samogłoskami i klikamy na wagon z usłyszaną samogłoską. Gra ćwiczy poprawną wymowę angielskich literek i słówek, a także przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania oraz usprawnia koncentrację i pamięć wzrokowo-słuchową.
 • Letter I – gra edukacyjna prezentująca wyrazy wraz z obrazkami zaczynające się na literkę I w języku angielskim.
 • Word Cross I – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanej głoski I, polegająca na układaniu liter w słowa w języku angielskim. Zadaniem dziecka jest nazwać widoczny obrazek i przesunąć właściwe literki w miejsce krzyżówki tak, aby utworzyły nazwę obrazka. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania oraz usprawnia koncentrację i pamięć wzrokowo-słuchową.
 • Symmetry A O E U I – gra jest układanką dydaktyczną zachęcającą dziecko do logicznego myślenia. Zadaniem dziecka jest przesunąć dolny fragment obrazka i dopasować go do górnego fragmentu tak, aby utworzyły całość. Następnie dziecko nazywa obrazki. Każdy z obrazków zaczyna się na samogłoskę A, O, E, U lub I. Gra ćwiczy poprawną wymowę słówek w języku angielskim oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.

Instalacja

System Windows

Klikniecie na ikonę „Windows” spowoduje automatyczne ściągnięcie pliku instalacyjnego na twardy dysk . do katalogu C:/Pobrane(Downloads).
Uruchomienie programu otworzy okno instalacyjne. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami.
Program utworzy skrót na pulpicie, z którego można uruchomić nasz pakiet.
Aktualizacja czy ponowne zainstalowanie nie powoduje utraty klucza aktywacyjnego.
W przypadku gdy otworzy się niebieskie okno defendera systemu, proszę kliknąć na „Więcej informacji” a następnie na „Uruchom mimo to”.
Program pobrany z naszej strony jest całkowicie bezpieczny dla komputera.

System Android

Należy przytrzymać ikonę Androida lub kliknąć (zależnie od urządzenia) aż pokaże się pasek wyboru. Kliknij na „pobierz”.
Niestety każdy pobierany program spoza oficjalnych dystrybutorów takich jak GooglePlay wyświetla komunikat o potencjalnym niebezpieczeństwie. Jeśli plik .apk został pobrany z naszego serwera, gwarantujemy jego bezpieczeństwo. Należy w posiadanym urządzeniu wyrazić zgodę na zainstalowanie produktu.
Aktualizacja czy ponowne zainstalowanie nie powoduje utraty klucza aktywacyjnego.

Wersja demonstracyjna online

To darmowa,wybrana gra z pakietu w wersji online. Nie wymaga instalowania dodatkowych wtyczek.
Preferowana przeglądarka to Mozilla (Firefox).
Przeglądarki Chrome i Edge (wersja Chromium) – mogą występować problemy z wyświetlaniem plików video.

Link do pobrania przeglądarki Firefox.

Aktualizacja "Chromium"