Przejdź do treści
logo gobrain

Zabawy logopedyczne. Głoski miękkie.

Zestaw gier logopedycznych.

Odtwórz wideo

Zainstaluj nasz program teraz klikając na właściwą ikonę

Pliki instalacyjne są darmowe, można je pobrać po kliknięciu na ikonę systemu operacyjnego. Każdy pakiet zawiera kilka darmowych gier. Odblokowanie pozostałych odbywa się przy pomocy klucza aktywacyjnego. Klucz jest jednorazowy, ważny dla każdej wersji programu (Windows, Android) i pakietów w tej samej cenie.Jest przypisany urządzeniu, w którym klucz został aktywowany. Można go aktywować tylko raz.

Awaria twardego dysku lub pełna reinstalacja systemu operacyjnego powoduje utratę ważności klucza.

Pliki instalacyjne są darmowe, można je pobrać po kliknięciu na ikonę systemu operacyjnego.

Każdy pakiet zawiera kilka darmowych gier. Odblokowanie pozostałych odbywa się przy pomocy klucza aktywacyjnego. Klucz jest jednorazowy, ważny dla każdej wersji programu (Windows, Android) i pakietów w tej samej cenie.

Jest przypisany urządzeniu w którym klucz został aktywowany. Można go aktywować tylko raz.

Awaria twardego dysku lub pełna reinstalacja systemu operacyjnego powoduje utratę ważności klucza.

Instrukcja

Ekran wyboru
Podwójne kliknięcie na przycisk „Esc” z klawiatury powoduje wyjście z programu.Klikniecie na dowolny pasek z grą wyświetli informacje z o grze, ponowne klikniecie uruchomi grę.

Ekran gry.
Podwójne kliknięcie na ikonę 'dom” – powrót do ekranu wyboru. Kliknięcie i przytrzymanie ikony głośnika przez 1.5 sek. spowoduje wyciszenie dźwięków ambientu, ponowne kliknięcie aktywuje ambient.

 • Ikona „Info”- podstawowe informacje o celu gry

 • Ikona „help” – pomoc w zadaniu

 • Ikona „powtórz” – powtórz polecenie

 • Ikona „video” – pomoc w postaci filmu instruktażowego.

PDF. Do niektórych gier dodany jest przycisk „Pomoce PDF” z podpiętymi plikami do druku, gry w wersji tradycyjnej, bez korzystania z komputera czy telefonu.

UWAGA!
Wszystkie nasze programy są wolne od wirusów i programów szpiegujących. Są pobierane z naszego, zabezpieczonego serwera.Mimo to niektóre programy antywirusowe z powodu nierozpoznania naszego kodu, mogą ostrzegać przed niebezpieczeństwem.W takich przypadkach prosimy o uruchomienie mimo to.

Gwarantujemy bezpieczeństwo naszych plików.
Warunkiem jest pobieranie z naszej strony i z naszych serwerów.

ZABAWY LOGOPEDYCZNE

ZABAWY LOGOPEDYCZNE to program w formie gry komputerowej stworzony z myślą o przyjemnej i skutecznej nauce mowy. Program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
DOSKONAŁA POMOC LOGOPEDYCZNA
PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA
Zabawy logopedyczne doskonale wpływają na prawidłowy rozwój mowy dziecka, dlatego jest polecany jako uzupełnienie terapii logopedycznej.
Dzięki programowi dziecko uczy się prawidłowo wymawiać głoski, rozpoznaje je bądź utrwala ich znajomość. Zabawy logopedyczne również przygotowują dziecko do nauki czytania i pisania.

Efekty treningu z programem Zabawy logopedyczne:
– poprawna wymowa,
– znajomość liter,
– przygotowanie do nauki płynnego czytania,
– usprawnienie pamięci wzrokowo – słuchowej,
– usprawnienie koncentracji i uwagi słuchowej,
– ćwiczenie słuchu fonematycznego,
– ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej będącej podstawą umiejętności pisania i czytania,
– ćwiczenie logicznego myślenia.

CO ZAWIERA PAKIET?
Na każdy pakiet składają się:
– Video prezentacja – podczas której dziecko poznaje wyrazy zaczynające się na daną literkę.
– Gry Nauka – to właściwa nauka literek.
– Gry Test – wymagające zastosowania nabytych umiejętności w celu doskonalenia efektów nauki, wykorzystując formułę nauki przez zabawę.
Dla lepszych efektów nauki dziecko ma możliwość poprawienia zadań, w których poprawiło błędy.
NORMALIZACJA WRAŻLIWOŚCI SŁUCHOWEJ
KSZTAŁTOWANIE UWAGI SŁUCHOWEJ
Dystraktor dźwiękowy (ambient) to zastosowanie dźwięków w tle. W programie wykorzystano dźwięki z otoczenia imitujące naturalnie występujące odgłosy takie jak: szum uliczny, odgłosy rozmów, przyrody. Często u dzieci występuje nadwrażliwość słuchowa, która wyraża się tym, że dziecko często zatyka uszy, ma poczucie dyskomfortu w miejscach, gdzie występuje naraz wiele dźwięków.
Często dzieci mają problem ze skupieniem się na tym, co się do nich mówi, potrzebują kilkakrotnego powtórzenia polecenia. Dystraktor dźwiękowy uczy skupienia się na istotnej informacji, ignorowaniu nieistotnych dźwięków z otoczenia. Celem jest kształtowanie uwagi i koncentracji, odporności na rozpraszanie poprzez zastosowanie siły dystraktora dźwiękowego, adaptacyjnie dostosowującego się do możliwości dziecka. Funkcja ta przyczynia się do normalizacji wrażliwości słuchowej. W przypadku występowania trudności z wykonaniem zadania moc dystraktora zmniejsza się, a w przypadku udzielania prawidłowych odpowiedzi jego siła zwiększa się.
Co zrobić, gdy dziecko ma dużą nadwrażliwość na dźwięki?
Należy dostosować poziom głośności do preferencji dziecka, w początkowej fazie ćwiczeń można dźwięki w tle wyciszyć przytrzymując ikonę z głośnikiem przez 1,5 sekundy. Funkcja ta automatycznie sama włączy się przy kolejnym zadaniu. Wyciszanie stosować w wyjątkowych przypadkach, ponieważ ta funkcja jest szczególnie wskazana u dzieci z nadwrażliwością słuchową, dzięki niej dziecko w miarę treningu uczy się ignorować dźwięki w tle a wrażliwość słuchowa normalizuje się.

GŁOSKI MIĘKKIE

DLA KOGO? CO ZAWIERA PROGRAM?
Zestaw gier logopedycznych „Głoski miękkie”. Dla dzieci w wieku od 3 lat.
WSPARCIE TERAPII MOWY
Aplikacja logopedyczna zawierająca ćwiczenia, które wspierają prawidłowy rozwój mowy i komunikacji oraz słuchu fonematycznego. Ćwiczenia dotyczą głosek miękkich: SI, CI, ZI, DZI oraz głosek S i SZ na etapie głosek, sylab oraz wyrazów.
Program powstał z myślą o wsparciu terapii dzieci, u których zdiagnozowano wady wymowy jako uzupełnienie i urozmaicenie tradycyjnej terapii logopedycznej.
Zestaw zawiera dużą liczbę wyrazów, dzięki czemu ćwiczenia są różnorodne i zachęcające do nauki.
Dziecko podczas zadań uczy się rozpoznawać i różnicować oraz wymawiać podobnie brzmiące do siebie głoski, układa je w sylaby, a następnie w wyrazy. Uczy się również rozpoznawać i wskazywać fazy artykulacyjne wyrazu: początek, środek i koniec wyrazu.
Aplikacja oferuje szeroką gamę gier interaktywnych. Za wykonywanie zadań dziecko zdobywa punkty i pochwały, co wzbudza zainteresowanie wśród dzieci i rozwija ich umiejętności.
Program jest efektem wieloletniej pracy i doświadczenia stworzony przez neurologopedę, surdologopedę, pedagoga, doktorantkę Warszaswkiego Uniwersytetu Medycznego – Anetę Pakiełę,

Opis zawartości.

 • Głoski miękkie – materiał video prezentujący wyrazy i obrazki, które zawierają głoski miękkie CI, SI, ZI, DZI w swojej nazwie.
 • Sie Się Cio Cią – prezentacja wyrazów, które zawierają w swojej nazwie głoski miękkie. Zwrócenie uwagi na różnicę w wymowie i pisowni w wyrazach z podobnie wyglądającymi literkami, a jednak inaczej brzmiącymi głoskami,
 • Głoski miękkie – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanych głosek miękkich. Zadaniem dziecka jest uważnie posłuchać, przyjrzeć się obrazkowi i wskazać literki, które tworzą głoski zawierające się w nazwie obrazka.
  Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
 • Beczki – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanych głosek miękkich.
  Zadaniem dziecka jest uważnie posłuchać, przyjrzeć się obrazkowi i wskazać beczkę z literkami, które tworzą głoski zawierające się w nazwie obrazka.
  Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
 • Imiona – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanych głosek miękkich.
  Zadaniem dziecka jest uważnie posłuchać i ułożyć sylaby tak, aby utworzyły usłyszane imię.
  Ułatwieniem w grze jest to, że dziecko klikając podwójnie na każdą z sylab, może usłyszeć jak ona brzmi.
  Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
 • Sylaby – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanych głosek miękkich.
  Zadaniem dziecka jest uważnie posłuchać i przyjrzeć się obrazkowi, a następnie ułożyć sylaby tak, aby utworzyły nazwę obrazka.
  Ułatwieniem w grze jest to, że dziecko klikając podwójnie na każdą z sylab, może usłyszeć jak ona brzmi.
  Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
 • Mnogie, pojedyncze – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanych głosek miękkich występujących na końcu wyrazu w liczbie mnogiej i pojedynczej.
  Zadaniem dziecka jest poukładać wyrazy pod właściwymi obrazkami.
  Ułatwieniem w grze jest to, że dziecko klikając podwójnie na każdy wyraz, może usłyszeć jak on brzmi.
  Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
 • Video S SZ – materiał video prezentujący wyrazy i obrazki, które zawierają głoski S i SZ w swojej nazwie.
 • S_SZ – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanych głosek S i SZ.
  Zadaniem dziecka jest uważnie posłuchać i kliknąć na literki, które odpowiadają usłyszanej głosce.
  Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania
 • Szafa – gra testowa utrwalająca znajomość i wymowę głosek S i SZ.
  Gra jest dwuetapowa. W pierwszym etapie gry dziecko nazywa obrazek, następnie klika na niego, aby usłyszeć jak prawidłowo brzmi jego nazwa.
  W drugim etapie gry zadaniem dziecka jest umieścić prawidłowe obrazki w szafie – obrazki pokazują przedmioty, które przechowujemy w szafie, a które w swojej nazwie zawierają głoskę SZ lub S.
  Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.
 • Kuchnia – gra testowa utrwalająca znajomość i wymowę głosek S i SZ.
  Gra jest dwuetapowa. W pierwszym etapie gry dziecko nazywa obrazek, następnie klika na niego, aby usłyszeć jak prawidłowo brzmi jego nazwa.
  W drugim etapie gry zadaniem dziecka jest umieścić prawidłowe obrazki na blacie kuchennego stołu – obrazki pokazują przedmioty, które są przydatne w kuchni, a które w swojej nazwie zawierają głoskę SZ lub S.
  Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania

 • Bot S SI SZ – gra testowa sprawdzająca znajomość poznanych głosek S i SZ oraz głosek miękkich CI, SI, ZI, DZI.
  Zadaniem dziecka jest uważnie posłuchać i kliknąć na literki, które odpowiadają usłyszanej głosce.
  Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.

Instalacja

System Windows

Klikniecie na ikonę „Windows” spowoduje automatyczne ściągnięcie pliku instalacyjnego na twardy dysk . do katalogu C:/Pobrane(Downloads).
Uruchomienie programu otworzy okno instalacyjne. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami.
Program utworzy skrót na pulpicie, z którego można uruchomić nasz pakiet.
Aktualizacja czy ponowne zainstalowanie nie powoduje utraty klucza aktywacyjnego.
W przypadku gdy otworzy się niebieskie okno defendera systemu, proszę kliknąć na „Więcej informacji” a następnie na „Uruchom mimo to”.
Program pobrany z naszej strony jest całkowicie bezpieczny dla komputera.

System Android

Należy przytrzymać ikonę Androida lub kliknąć (zależnie od urządzenia) aż pokaże się pasek wyboru. Kliknij na „pobierz”.
Niestety każdy pobierany program spoza oficjalnych dystrybutorów takich jak GooglePlay wyświetla komunikat o potencjalnym niebezpieczeństwie. Jeśli plik .apk został pobrany z naszego serwera, gwarantujemy jego bezpieczeństwo. Należy w posiadanym urządzeniu wyrazić zgodę na zainstalowanie produktu.
Aktualizacja czy ponowne zainstalowanie nie powoduje utraty klucza aktywacyjnego.

Link do pobrania przeglądarki Firefox.

Aktualizacja "Chromium"