Przejdź do treści
logo gobrain

Kreatywny brzdąc. Garaż. Łazienka. Kuchnia

Zestaw gier logicznych. Rozwijające pamięć i koncentrację. Nauka kolorów, skojarzenia... Dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

Odtwórz wideo

Android telefon tablet IPhone IPad PC Windows

Zainstaluj nasz program teraz klikając na właściwą ikonę

Pliki instalacyjne są darmowe, można je pobrać po kliknięciu na ikonę systemu operacyjnego. Każdy pakiet zawiera kilka darmowych gier. Odblokowanie pozostałych odbywa się przy pomocy klucza aktywacyjnego. Klucz jest jednorazowy, ważny dla każdej wersji programu (Windows, Android) i pakietów w tej samej cenie.Jest przypisany urządzeniu, w którym klucz został aktywowany. Można go aktywować tylko raz.

Awaria twardego dysku lub pełna reinstalacja systemu operacyjnego powoduje utratę ważności klucza.

Pliki instalacyjne są darmowe, można je pobrać po kliknięciu na ikonę systemu operacyjnego.

Każdy pakiet zawiera kilka darmowych gier. Odblokowanie pozostałych odbywa się przy pomocy klucza aktywacyjnego. Klucz jest jednorazowy, ważny dla każdej wersji programu (Windows. Android) i pakietów w tej samej cenie.

Jest przypisany urządzeniu w którym klucz został aktywowany. Można go aktywować tylko raz.

Awaria twardego dysku lub pełna reinstalacja systemu operacyjnego powoduje utratę ważności klucza.

Instrukcja

Ekran wyboru
Podwójne kliknięcie na przycisk „Esc” z klawiatury powoduje wyjście z programu.Klikniecie na dowolny pasek z grą wyświetli informacje z o grze, ponowne klikniecie uruchomi grę.

Ekran gry.
Podwójne kliknięcie na ikonę 'dom” – powrót do ekranu wyboru. Kliknięcie i przytrzymanie ikony głośnika przez 1.5 sek. spowoduje wyciszenie dźwięków ambientu, ponowne kliknięcie aktywuje ambient.

 • Ikona „Info”- podstawowe informacje o celu gry

 • Ikona „help” – pomoc w zadaniu

 • Ikona „powtórz” – powtórz polecenie

 • Ikona „video” – pomoc w postaci filmu instruktażowego.

PDF. Do niektórych gier dodany jest przycisk „Pomoce PDF” z podpiętymi plikami do druku, gry w wersji tradycyjnej, bez korzystania z komputera czy telefonu.

UWAGA!
Wszystkie nasze programy są wolne od wirusów i programów szpiegujących. Są pobierane z naszego, zabezpieczonego serwera.Mimo to niektóre programy antywirusowe z powodu nierozpoznania naszego kodu, mogą ostrzegać przed niebezpieczeństwem.W takich przypadkach prosimy o uruchomienie mimo to.

Gwarantujemy bezpieczeństwo naszych plików.
Warunkiem jest pobieranie z naszej strony i z naszych serwerów.

KREATYWNY BRZDĄC.

KREATYWNY BRZDĄC to program w formie gry komputerowej stworzony z myślą o przyjemnej i skutecznej nauce. Program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zestaw gier logicznych, rozwijających pamięć i koncentrację.
ROZWÓJ INTELEKTUALNY
PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA
KREATYWNY BRZDĄC to wybór gier edukacyjnych dla dzieci, doskonale wpływających na ich prawidłowy rozwój. Program motywuje do treningu mózgu poprzez wykorzystanie konwencji zabawy. Dzięki naszemu produktowi dziecko nauczy się koncentrować na zadaniu, poprawi swoją pamięć. Jest to idealny sposób na dopełnienie procesu rozwoju mowy i komunikacji, stymulujący potencjał dziecka oraz przygotowujący do nauki czytania i pisania.
EFEKTY TRENINGU z programem KREATYWNY BRZDĄC:
– usprawnienie pamięci wzrokowo – słuchowej,
– ćwiczenie pamięci sekwencyjnej,
– usprawnienie koncentracji i uwagi słuchowej,
– ćwiczenie słuchu fonematycznego,
– wprowadzenie dziecka w świat matematyki,
– ćwiczenie logicznego myślenia,
– ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej będącej podstawą umiejętności pisania i czytania,
– ćwiczenie myślenia przestrzennego i orientacji przestrzennej,
– umiejętność segregowania przedmiotów według kategorii,
– poprawna wymowa.
CO ZAWIERA PAKIET?
Gry edukacyjne – uczące i sprawdzające zdobyte umiejętności w celu doskonalenia efektów nauki, wykorzystując formułę nauki przez zabawę.
Dla lepszych efektów nauki dziecko ma możliwość poprawienia zadań, w których popełniło błędy.
NORMALIZACJA WRAŻLIWOŚCI SŁUCHOWEJ
KSZTAŁTOWANIE UWAGI SŁUCHOWEJ
Dystraktor dźwiękowy (ambient) to zastosowanie dźwięków w tle. W programie wykorzystano dźwięki z otoczenia imitujące naturalnie występujące odgłosy takie jak: szum uliczny, odgłosy rozmów, przyrody. Często u dzieci występuje nadwrażliwość słuchowa, która wyraża się tym, że dziecko często zatyka uszy, ma poczucie dyskomfortu w miejscach, gdzie występuje naraz wiele dźwięków.
Często dzieci mają problem ze skupieniem się na tym, co się do nich mówi, potrzebują kilkakrotnego powtórzenia polecenia. Dystraktor dźwiękowy uczy skupienia się na istotnej informacji, ignorowaniu nieistotnych dźwięków z otoczenia. Celem jest kształtowanie uwagi i koncentracji, odporności na rozpraszanie poprzez zastosowanie siły dystraktora dźwiękowego, adaptacyjnie dostosowującego się do możliwości dziecka. Funkcja ta przyczynia się do normalizacji wrażliwości słuchowej. W przypadku występowania trudności z wykonaniem zadania moc dystraktora zmniejsza się, a w przypadku udzielania prawidłowych odpowiedzi jego siła zwiększa się.
Co zrobić, gdy dziecko ma dużą nadwrażliwość na dźwięki?
Należy dostosować poziom głośności do preferencji dziecka, w początkowej fazie ćwiczeń można dźwięki w tle wyciszyć przytrzymując ikonę z głośnikiem przez 1,5 sekundy. Funkcja ta automatycznie sama włączy się przy kolejnym zadaniu. Wyciszanie stosować w wyjątkowych przypadkach, ponieważ ta funkcja jest szczególnie wskazana u dzieci z nadwrażliwością słuchową, dzięki niej dziecko w miarę treningu uczy się ignorować dźwięki w tle a wrażliwość słuchowa normalizuje się.

KREATYWNY BRZDĄC. Kuchnia. Łazienka. Garaż.

DLA KOGO? CO ZAWIERA PROGRAM?
Zestaw zawiera gry logiczne, rozwijające pamięć i koncentrację. Dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
TRENING MÓZGU
Program z tej serii to wybór gier edukacyjnych motywujących do treningu mózgu poprzez wykorzystanie konwencji zabawy.
Nasza aplikacja stymuluje rozwój i potencjał dziecka.
Dzięki naszej aplikacji dziecko nauczy się koncentrować na zadaniu, poprawi swoją pamięć, w tym pamięć sekwencyjną, dowie się czym mierzymy prędkość, masę, długość i temperaturę, nauczy się klasyfikować zwierzęta według tego co jedzą, jak wyglądają, gdzie mieszkają, nabędzie umiejętności posługiwania się zegarem i rozpoznawania godziny, pozna kolory i nauczy się je rozróżniać, nauczy się dopasować brakujący element obrazka oraz znajdować różnice i podobieństwa, a także dopasowywać przedmioty w pary według danej kategorii i funkcjonalności.
Aplikacja oferuje szeroką gamę gier interaktywnych. Za wykonywanie zadań dziecko zdobywa punkty i pochwały, co wzbudza zainteresowanie wśród dzieci i rozwija ich umiejętności.
Program jest efektem wieloletniej pracy i doświadczenia stworzony przez neurologopedę, surdologopedę, pedagoga, doktorantkę Warszawkiego Uniwersytetu Medycznego – Anetę Pakiełę.

Opis zawartości.

 • Video Garaż – materiał video prezentujący wyrazy i obrazki przedmiotów, które są potrzebne w garażu.

 • Garaż – gra jest układanką dydaktyczną, zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania, ćwiczącą umiejętność segregowania przedmiotów według kategorii.
  W grze pojawiają się trzy obrazki i tylko jeden z nich jest pasuje do garażu. Zadaniem dziecka jest nazwać przedmioty i wskazać który z nich pasuje do garażu.

 • Garaż – połówki – gra jest układanką dydaktyczną, która polega na dopasowaniu dwóch pasujących do siebie połówek przedmiotów, aby stworzyć z nich jedną, pasującą całość. Każdy z obrazków dotyczy przedmiotów, które są pomocne w garażu. Zadaniem gry jest rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 • Garaż – sylaby – gra polegająca na układaniu sylab w słowa. Czytanie sylabami – synteza i analiza sylabowa. Zadaniem dziecka jest nazwać widoczny obrazek i przesunąć właściwe sylaby w puste okienka tak, aby utworzyły nazwę widocznego obrazka. Ułatwieniem dla dziecka jest możliwość odsłuchania jak wymawiamy każdą z sylab. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.

 • Odgłosy zwierząt – gra polegająca na układaniu sylab w słowa. Zadaniem dziecka jest rozpoznanie i nazwanie zwierzęcia oraz nazwanie odgłosu jaki to zwierzę wydaje, np. bocian – klekocze, pies – szczeka itp. Następnie dziecko przesuwa właściwe sylaby w puste okienka tak, aby utworzyły nazwę tego odgłosu.
  Ułatwieniem dla dziecka jest możliwość odsłuchania jak wymawiamy każdą z sylab. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.

 • Video Łazienka – materiał video prezentujący wyrazy i obrazki przedmiotów, które są potrzebne w łazience.

 • Łazienka – gra jest układanką dydaktyczną, zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania, ćwiczącą umiejętność segregowania przedmiotów według kategorii.
  W grze pojawiają się trzy obrazki i tylko jeden z nich jest pasuje do łazienki. Zadaniem dziecka jest nazwać przedmioty i wskazać który z nich pasuje do łazienki.
 • Łazienka – połówki – gra jest układanką dydaktyczną, która polega na dopasowaniu dwóch pasujących do siebie połówek przedmiotów, aby stworzyć z nich jedną, pasującą całość. Każdy z obrazków dotyczy przedmiotów, które są pomocne w łazience. Zadaniem gry jest rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 • Łazienka – sylaby – gra polegająca na układaniu sylab w słowa. Czytanie sylabami – synteza i analiza sylabowa. Zadaniem dziecka jest nazwać widoczny obrazek i przesunąć właściwe sylaby w puste okienka tak, aby utworzyły nazwę widocznego obrazka. Ułatwieniem dla dziecka jest możliwość odsłuchania jak wymawiamy każdą z sylab. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.

 • Pierwsza literka – gra uczy rozpoznawania i wyodrębniania głosek w nagłosie.
  Zadaniem dziecka jest nazwać zwierzę i wskazać balonik z literką, na którą zaczyna się jego nazwa.
  gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania oraz usprawnia koncentrację i pamięć wzrokowo-słuchową.

 • Video kuchnia – materiał video prezentujący wyrazy i obrazki przedmiotów, które są potrzebne w kuchni.

 • Kuchnia – gra jest układanką dydaktyczną, zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania, ćwiczącą umiejętność segregowania przedmiotów według kategorii.
  W grze pojawiają się trzy obrazki i tylko jeden z nich jest pasuje do kuchni. Zadaniem dziecka jest nazwać przedmioty i wskazać który z nich pasuje do kuchni.

 • Kuchnia – połówki – gra jest układanką dydaktyczną, która polega na dopasowaniu dwóch pasujących do siebie połówek przedmiotów, aby stworzyć z nich jedną, pasującą całość. Każdy z obrazków dotyczy przedmiotów, które są pomocne w kuchni. Zadaniem gry jest rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 • Kuchnia – sylaby – gra polegająca na układaniu sylab w słowa. Czytanie sylabami – synteza i analiza sylabowa. Zadaniem dziecka jest nazwać widoczny obrazek i przesunąć właściwe sylaby w puste okienka tak, aby utworzyły nazwę widocznego obrazka. Ułatwieniem dla dziecka jest możliwość odsłuchania jak wymawiamy każdą z sylab. Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania.

Instalacja

System Windows

Klikniecie na ikonę „Windows” spowoduje automatyczne ściągnięcie pliku instalacyjnego na twardy dysk . do katalogu C:/Pobrane(Downloads).
Uruchomienie programu otworzy okno instalacyjne. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami.
Program utworzy skrót na pulpicie, z którego można uruchomić nasz pakiet.
Aktualizacja czy ponowne zainstalowanie nie powoduje utraty klucza aktywacyjnego.
W przypadku gdy otworzy się niebieskie okno defendera systemu, proszę kliknąć na „Więcej informacji” a następnie na „Uruchom mimo to”.
Program pobrany z naszej strony jest całkowicie bezpieczny dla komputera.

System Android

Należy przytrzymać ikonę Androida lub kliknąć (zależnie od urządzenia) aż pokaże się pasek wyboru. Kliknij na „pobierz”.
Niestety każdy pobierany program spoza oficjalnych dystrybutorów takich jak GooglePlay wyświetla komunikat o potencjalnym niebezpieczeństwie. Jeśli plik .apk został pobrany z naszego serwera, gwarantujemy jego bezpieczeństwo. Należy w posiadanym urządzeniu wyrazić zgodę na zainstalowanie produktu.
Aktualizacja czy ponowne zainstalowanie nie powoduje utraty klucza aktywacyjnego.