Przejdź do treści
logo gobrain

Kreatywny brzdąc. Zestaw 02.

Zestaw gier logicznych. Rozwijające pamięć i koncentrację. Nauka kolorów, skojarzenia... Dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

Odtwórz wideo

Zainstaluj nasz program teraz klikając na właściwą ikonę

Wersja Android - telefon, tablet.

Pliki instalacyjne są darmowe, można je pobrać po kliknięciu na ikonę systemu operacyjnego. Każdy pakiet zawiera kilka darmowych gier. Odblokowanie pozostałych odbywa się przy pomocy klucza aktywacyjnego. Klucz jest jednorazowy, ważny dla każdej wersji programu (Windows, Android) i pakietów w tej samej cenie.Jest przypisany urządzeniu, w którym klucz został aktywowany. Można go aktywować tylko raz.

Awaria twardego dysku lub pełna reinstalacja systemu operacyjnego powoduje utratę ważności klucza.

Pliki instalacyjne są darmowe, można je pobrać po kliknięciu na ikonę systemu operacyjnego.

Każdy pakiet zawiera kilka darmowych gier. Odblokowanie pozostałych odbywa się przy pomocy klucza aktywacyjnego. Klucz jest jednorazowy, ważny dla każdej wersji programu (Windows. Android) i pakietów w tej samej cenie.

Jest przypisany urządzeniu w którym klucz został aktywowany. Można go aktywować tylko raz.

Awaria twardego dysku lub pełna reinstalacja systemu operacyjnego powoduje utratę ważności klucza.

Instrukcja

Ekran wyboru
Podwójne kliknięcie na przycisk „Esc” z klawiatury powoduje wyjście z programu.Klikniecie na dowolny pasek z grą wyświetli informacje z o grze, ponowne klikniecie uruchomi grę.

Ekran gry.
Podwójne kliknięcie na ikonę 'dom” – powrót do ekranu wyboru. Kliknięcie i przytrzymanie ikony głośnika przez 1.5 sek. spowoduje wyciszenie dźwięków ambientu, ponowne kliknięcie aktywuje ambient.

 • Ikona „Info”- podstawowe informacje o celu gry

 • Ikona „help” – pomoc w zadaniu

 • Ikona „powtórz” – powtórz polecenie

 • Ikona „video” – pomoc w postaci filmu instruktażowego.

PDF. Do niektórych gier dodany jest przycisk „Pomoce PDF” z podpiętymi plikami do druku, gry w wersji tradycyjnej, bez korzystania z komputera czy telefonu.

UWAGA!
Wszystkie nasze programy są wolne od wirusów i programów szpiegujących. Są pobierane z naszego, zabezpieczonego serwera.Mimo to niektóre programy antywirusowe z powodu nierozpoznania naszego kodu, mogą ostrzegać przed niebezpieczeństwem.W takich przypadkach prosimy o uruchomienie mimo to.

Gwarantujemy bezpieczeństwo naszych plików.
Warunkiem jest pobieranie z naszej strony i z naszych serwerów.

KREATYWNY BRZDĄC

KREATYWNY BRZDĄC to program w formie gry komputerowej stworzony z myślą o przyjemnej i skutecznej nauce. Program kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zestaw gier logicznych, rozwijających pamięć i koncentrację.
ROZWÓJ INTELEKTUALNY
PRZYGOTOWANIE DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA
KREATYWNY BRZDĄC to wybór gier edukacyjnych dla dzieci, doskonale wpływających na ich prawidłowy rozwój. Program motywuje do treningu mózgu poprzez wykorzystanie konwencji zabawy. Dzięki naszemu produktowi dziecko nauczy się koncentrować na zadaniu, poprawi swoją pamięć. Jest to idealny sposób na dopełnienie procesu rozwoju mowy i komunikacji, stymulujący potencjał dziecka oraz przygotowujący do nauki czytania i pisania.
EFEKTY TRENINGU z programem KREATYWNY BRZDĄC:
– usprawnienie pamięci wzrokowo – słuchowej,
– ćwiczenie pamięci sekwencyjnej,
– usprawnienie koncentracji i uwagi słuchowej,
– ćwiczenie słuchu fonematycznego,
– wprowadzenie dziecka w świat matematyki,
– ćwiczenie logicznego myślenia,
– ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej będącej podstawą umiejętności pisania i czytania,
– ćwiczenie myślenia przestrzennego i orientacji przestrzennej,
– umiejętność segregowania przedmiotów według kategorii,
– poprawna wymowa.
CO ZAWIERA PAKIET?
Gry edukacyjne – uczące i sprawdzające zdobyte umiejętności w celu doskonalenia efektów nauki, wykorzystując formułę nauki przez zabawę.
Dla lepszych efektów nauki dziecko ma możliwość poprawienia zadań, w których popełniło błędy.
NORMALIZACJA WRAŻLIWOŚCI SŁUCHOWEJ
KSZTAŁTOWANIE UWAGI SŁUCHOWEJ
Dystraktor dźwiękowy (ambient) to zastosowanie dźwięków w tle. W programie wykorzystano dźwięki z otoczenia imitujące naturalnie występujące odgłosy takie jak: szum uliczny, odgłosy rozmów, przyrody. Często u dzieci występuje nadwrażliwość słuchowa, która wyraża się tym, że dziecko często zatyka uszy, ma poczucie dyskomfortu w miejscach, gdzie występuje naraz wiele dźwięków.
Często dzieci mają problem ze skupieniem się na tym, co się do nich mówi, potrzebują kilkakrotnego powtórzenia polecenia. Dystraktor dźwiękowy uczy skupienia się na istotnej informacji, ignorowaniu nieistotnych dźwięków z otoczenia. Celem jest kształtowanie uwagi i koncentracji, odporności na rozpraszanie poprzez zastosowanie siły dystraktora dźwiękowego, adaptacyjnie dostosowującego się do możliwości dziecka. Funkcja ta przyczynia się do normalizacji wrażliwości słuchowej. W przypadku występowania trudności z wykonaniem zadania moc dystraktora zmniejsza się, a w przypadku udzielania prawidłowych odpowiedzi jego siła zwiększa się.
Co zrobić, gdy dziecko ma dużą nadwrażliwość na dźwięki?
Należy dostosować poziom głośności do preferencji dziecka, w początkowej fazie ćwiczeń można dźwięki w tle wyciszyć przytrzymując ikonę z głośnikiem przez 1,5 sekundy. Funkcja ta automatycznie sama włączy się przy kolejnym zadaniu. Wyciszanie stosować w wyjątkowych przypadkach, ponieważ ta funkcja jest szczególnie wskazana u dzieci z nadwrażliwością słuchową, dzięki niej dziecko w miarę treningu uczy się ignorować dźwięki w tle a wrażliwość słuchowa normalizuje się.

KREATYWNY BRZDĄC. ZESTAW 02

DLA KOGO? CO ZAWIERA PROGRAM?
Zestaw zawiera gry logiczne, rozwijające pamięć i koncentrację. Dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
TRENING MÓZGU
Program z tej serii to wybór gier edukacyjnych motywujących do treningu mózgu poprzez wykorzystanie konwencji zabawy.
Nasza aplikacja stymuluje rozwój i potencjał dziecka.
Dzięki naszej aplikacji dziecko nauczy się koncentrować na zadaniu, poprawi swoją pamięć, w tym pamięć sekwencyjną, dowie się czym mierzymy prędkość, masę, długość i temperaturę, nauczy się klasyfikować zwierzęta według tego co jedzą, jak wyglądają, gdzie mieszkają, nabędzie umiejętności posługiwania się zegarem i rozpoznawania godziny, pozna kolory i nauczy się je rozróżniać, nauczy się dopasować brakujący element obrazka oraz znajdować różnice i podobieństwa, a także dopasowywać przedmioty w pary według danej kategorii i funkcjonalności.
Aplikacja oferuje szeroką gamę gier interaktywnych. Za wykonywanie zadań dziecko zdobywa punkty i pochwały, co wzbudza zainteresowanie wśród dzieci i rozwija ich umiejętności.
Program jest efektem wieloletniej pracy i doświadczenia stworzony przez neurologopedę, surdologopedę, pedagoga, doktorantkę Warszawkiego Uniwersytetu Medycznego – Anetę Pakiełę.

Opis zawartości.

 • Czym mierzymy? – gra uczy rozpoznawania i nazywania podstawowych przedmiotów, którymi mierzymy prędkość, masę, długość i temperaturę. Gra jest także treningiem pamięci wzrokowo-słuchowej.Skóry – gra zachęca dziecko do logicznego myślenia i analizowania, ćwiczy umiejętność segregowania zwierząt według kategorii oraz pamięć wzrokowo-słuchową.
  Zadaniem dziecka jest wskazać zwierzęta według tego czym ich skóra jest pokryta, np.: futro, gładka skóra, pióra, łuski.

 • Przysmaki zwierząt – gra jest układanką dydaktyczną zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania, ćwiczącą umiejętność segregowania przedmiotów według kategorii.
  Gra polega na przyporządkowaniu zwierząt do ich ulubionych pokarmów/przysmaków, np. wiewiórka do orzechów, niedźwiadek do miodu itp.
  Dodatkowym atutem gry jest to, że przy każdym obrazku znajduje się głośnik, po którego odsłuchaniu usłyszymy nazwę zwierzęcia lub danego przysmaku, dzięki temu dziecko dodatkowo ćwiczy poprawną wymowę.

 • Zegar – gra jest nauką posługiwania się zegarem, uczy rozpoznawania godzin na zegarze ze wskazówkami. Uczy również pojęć związanych z czasem: południe, północ, wpół do…
  Zadaniem dziecka jest posłuchać uważnie lektora i za pomocą zielonej i niebieskiej łapki ustawić wskazówki zegara na właściwą godzinę. Zielona łapka odpowiada za wskazówkę minutową, a niebieska za wskazówkę godzinową.

 • Kolor żółty – gra jest podzielona na dwie części. Pierwszą część gry tworzy video prezentacja, która przedstawia wyrazy i obrazki związane z kolorem żółtym.
  W drugiej części gry zadaniem dziecka jest odnalezienie i kliknięcie na właściwy wyraz, które dziecko usłyszało i które pasuje do widocznego obrazka.
  Gra ćwiczy poprawną wymowę oraz przygotowuje dziecko do nauki czytania i pisania, a także ćwiczący koncentrację i pamięć wzrokowo-słuchową.

 • Kolor. Lody – gra uczy rozpoznawania i nazywania podstawowych kolorów. Gra jest także treningiem pamięci wzrokowo-słuchowej i sekwencyjnej.
  Zadaniem dziecka jest posłuchać uważnie lektora i wskazać kolory we właściwej kolejności.

 • Cymbałki – gra ćwiczy pamięć sekwencyjną oraz rozpoznawanie dźwięku instrumentu perkusyjnego jakim są cymbałki. Zadaniem dziecka jest posłuchać dźwięku cymbałków zapamiętać ich dźwięk i zaznaczyć odpowiednie blaszki instrumentu w takiej kolejności i ilości jaką dziecko usłyszało.

 

 • Symetria – gra jest układanką dydaktyczną, która polega na dopasowaniu dwóch pasujących do siebie, symetrycznych kształtów będących dla siebie lustrzanym odbiciem, aby stworzyć jedną, pasującą całość. Zadaniem gry jest rozwijanie spostrzegawczości, koncentracji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 • Domy zwierząt – gra jest układanką dydaktyczną zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania, ćwiczącą umiejętność segregowania przedmiotów według kategorii.
  Gra polega na przyporządkowaniu zwierząt do ich miejsca zamieszkania, np. rybka do akwarium, koń do stajni itp.
  Dodatkowym atutem gry jest to, że przy każdym obrazku znajduje się głośnik, po którego odsłuchaniu usłyszymy nazwę zwierzęcia lub jego domu, dzięki temu dziecko dodatkowo ćwiczy poprawną wymowę.

 • Rzędy, poziomy – gra jest układanką dydaktyczną, zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania.
  Zadaniem dziecka jest ułożyć trzy zielone żetony tak, aby ułożyły się w pionie lub poziomie jeden obok drugiego. Gra po naszym ruchu również wrzuca po jednym niebieskim żetonie, często utrudniając nam ułożenie żetonów tak, aby były obok siebie. Gra przypomina klasyczną grę w kółko i krzyżyk.

 • Który pasuje? – gra jest układanką dydaktyczną, ćwiczącą koncentrację i pamięć wzrokową.
  Zadaniem dziecka jest przyjrzeć się uważnie obrazkowi, zapamiętać jak najwięcej szczegółów, a następnie wskazać brakujący element obrazka, który pasuje do pustego miejsca na obrazku po lewej stronie.

 • Pary funkcjonalne – gra jest układanką dydaktyczną zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania, ćwiczącą umiejętność segregowania przedmiotów według kategorii.
  Zadaniem dziecka jest przyjrzeć się większemu obrazkowi i dobrać do niego mniejszy obrazek tak, aby łączył je związek funkcjonalny, np.: wazon i kwiaty itp.
  Dodatkowym atutem gry jest to, że dziecko po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi poznaje jakie przeznaczenie wspólne mają dwa dopasowane do siebie przedmioty.

 • Dwa takie same – gra jest układanką dydaktyczną zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania, ćwiczącą koncentrację i pamięć wzrokową.
  Zadaniem dziecka jest znależć na kołach dwa identyczne obrazki.

 • Pary funkcjonalne 2 – gra jest układanką dydaktyczną zachęcającą dziecko do logicznego myślenia i analizowania, ćwiczącą umiejętność segregowania przedmiotów według kategorii.
  Zadaniem dziecka jest przyjrzeć się obrazkowi głównemu i wskazać z listy obrazków taki, który do niego pasuje tak, aby łączył je związek funkcjonalny, np.: owca i wełna. Dodatkowym atutem gry jest to, że dziecko po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi poznaje jakie przeznaczenie wspólne mają dwa dopasowane do siebie przedmioty lub poznaje jeszcze jeden dodatkowy przedmiot, który łączy związek funkcjonalny z przedmiotami dopasowanymi do siebie.

Instalacja

System Windows

Klikniecie na ikonę „Windows” spowoduje automatyczne ściągnięcie pliku instalacyjnego na twardy dysk . do katalogu C:/Pobrane(Downloads).
Uruchomienie programu otworzy okno instalacyjne. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami.
Program utworzy skrót na pulpicie, z którego można uruchomić nasz pakiet.
Aktualizacja czy ponowne zainstalowanie nie powoduje utraty klucza aktywacyjnego.
W przypadku gdy otworzy się niebieskie okno defendera systemu, proszę kliknąć na „Więcej informacji” a następnie na „Uruchom mimo to”.
Program pobrany z naszej strony jest całkowicie bezpieczny dla komputera.

System Android

Należy przytrzymać ikonę Androida lub kliknąć (zależnie od urządzenia) aż pokaże się pasek wyboru. Kliknij na „pobierz”.
Niestety każdy pobierany program spoza oficjalnych dystrybutorów takich jak GooglePlay wyświetla komunikat o potencjalnym niebezpieczeństwie. Jeśli plik .apk został pobrany z naszego serwera, gwarantujemy jego bezpieczeństwo. Należy w posiadanym urządzeniu wyrazić zgodę na zainstalowanie produktu.
Aktualizacja czy ponowne zainstalowanie nie powoduje utraty klucza aktywacyjnego.

Wersja demonstracyjna online

To darmowa,wybrana gra z pakietu w wersji online. Nie wymaga instalowania dodatkowych wtyczek.
Preferowana przeglądarka to Mozilla (Firefox).
Przeglądarki Chrome i Edge (wersja Chromium) – mogą występować problemy z wyświetlaniem plików video.

Link do pobrania przeglądarki Firefox.

Aktualizacja "Chromium"